Zgodovina Evrope

History of Europe

© zgodovina.eu

  RAZISKAVE  ŠOLSTVO  POLITIKA  MEDIJI  SORODNO 

To display this page you need a browser that supports JavaScript.

     
     

zapri okno

 

Plebiscitni  dokumenti

 

 

le delček dokumentov povezanih s koroškim plebiscitom

 

 

 

        Glasovanje

glasovanje

uprava

blago

pritožbe

pečati

znamke

denar

     
     
  
  Poziv občinam za vpis glasovalne pravice za coni A in B 10.oktober 1919.2 
     
     
  Prijava za sprejem v glasovalni imenik. 
    
    
  Občinski zapisnik plebiscita. 
    
    
  Glasovalni izkaz1 
    
    
  Navodila za glasovanje.3 
    
    
    
   nazaj 
    
     
    
    
 

Uprava

  
    
    
    
  Legitimacija1 
    
    
  Dovolilnica2 
    
    
  Potna izkaznica2 
     
    
  Osebna izkaznica2 
     
    
  Osebna izkaznica (znotraj)2 
     
     
  Poročilo o kaosu na meji cone A in B ob prostem odprtju meje 4.8.1920.1 
     
     
  Poročilo o problemih nenadzorovanega pretoka blaga po odprtju meje.1 
    
    
    
   nazaj 
    
     
    
    
 

Blago

  
    
    
    
  Obvestilo o prejemu blaga.1 
    
    
  Izkaznica za blago.1 
    
    
  Seznam moke poslane v Cono A.1 
    
    
  Nakaznica za vojno škodo.2 
    
    
  Poročilo o preiskavi morebitne kriminalne združbe, ki naj bi blago namenjeno ljudem v Coni A, tihotapila preko meje.1 
    
    
    
   nazaj 
    
    
    
 

 
Pritožbe glede plebiscita (samo nekateri primeri okraja Velikovec)

 
    
    
    
 

Poročilo vladnemu svetniku v Velikovcu, dr. Teodorju Špornu, o nepravilnostih pred in na dan plebiscita:
- reševanje pritožb po preteku reklamacijskega roka
- vpisi v volilne imenike 9.10.19201
- zapleti z glasovnicami in volilnimi skrinjicami
- izjava železničarja o 'že glasovanih' glasovnicah v Celovcu
- samo italijanski vojaki in Nemci so varovali volilne skrinjice

 

  stran:  1  2  3
4  5  6  7  8
   prepis rokopisa 
     
    
  Kraja premoženja zavednemu Slovencu.1  
    
    
  Grožnja Nemca z odpovedjo poslovnega sodelovanja Slovencu.1  
    
    
  Osebe, ki so dvakrat glasovale.1 
     
     
  Podkupovanje z namenom glasovanja za Nemce.1 
     
     
  Slovenski par se želi vpisati v volilni imenik; nedopustna preusmeritev v prostore sovražnega Heimatdiensta, zasliševanje ter odpoved pravice vpisa.1 
     
     
 
stran1 2 3
- fizični napad na Slovence, grožnja z ubojem
- razkazovanje moči Volksvehrovcev
- Italijan Slovencem prepreči glasovati
- italijanski stražnik ni hotel razorožiti Volksvehrovce
- dokazana namerna delitev dveh zelenih (nemških) glasovnic
- nekateri poskušali večkrat glasovati
- zloraba glasovalnih izkaznic za ponovno glasovanje1
 
     
     
  Primer prejema več nemških kot slovenskih glasovnic-1.1 
     
     
  Primer prejema več nemških kot slovenskih glasovnic-2.1 
     
     
  Italijanski kapitan se močno trudi, da omogoči glasovanje Nemcem naklonjenih zapornikov.1 
     
     
 
stran 1   2
Seznam oseb, ki niso imele pravice glasovati.1 
     
     
 
stran 1   2
- grožnja zavednemu Slovencu
- nagajanje nemčurjev
- fizični napad
- streljanje z orožjem proti Slovencu1

- nemčurji močno pretepli Slovence
- grožnja z ubojem tistim, ki so šli na plebiscit1

 
     
     
  Neupravičen odvzem glasovalne pravice Slovenki 8.10.1920.1 
     
     
 
stran 1   2
Seznam oseb, ki so jih Nemci podkupili ali jih skušali podkupiti.1 
     
     
  Napad na zavednega Slovenca po plebiscitu 14.10.1920.1 
     
     
  Grožnje tistim, ki so glasovali za Jugoslavijo, z izgonom v Srbijo.1 
     
     
  Pritožba nad odvzemom glasovalne pravice dvema Slovencema, ki sta bila določena za slaboumna.1 
     
     
  Slovenka ni bila vpisana v volilni imenik, čeprav je izpolnje-vala vse pogoje, ki jih je predpisala Plebiscitna komisija.1 
     
     
  Grožnja s trpinčenjem več osebam in grožnja družini Jurič z izgonom iz stanovanja zaradi glasovanja za Jugoslavijo.1 
     
     
 
stran 1   2
Prijava zaradi vplivanja na glasovanje. Prijavljeni je tudi razlagal, da mora glasovati kot so mu naročili ter da mora v kuverto vložiti glasovnice, ki so mu jih dali 8.10.1920, 2 dni pred plebiscitom, one ki jih bo dobil od komisije, pa mora vtakniti v varžet.1 
     
 
stran: 1 2 3 4
Poročilo o vpisu volivcev, ki so glasovali za Avstrijo po dovoljenem roku s konkretnimi primeri in številkami. Legitimacije so se dobile celo na črno. Kot izkaz za glasovanje je bila dovolj legitimacija. Tako so glasovale celo mrtve osebe, ali iste osebe večkrat z različnimi legitimacijami in celo z istimi legitimacijami, pri čemer se je v volilnem imeniku prečrtalo kako drugo ime.1 
     
     
 
stran: 1 2 3
        4 5 6
Pritožnik je bil na dan plebiscita v Mariboru, je nekdo glasoval na njegovo ime. V Pustrici Nemci predlagali še 10 vpisov, ki so bili sprejeti, kljub protestu slov. članov. Glasovanje z legitimacijami drugih. Mnogo oseb glasovalo večkrat. Kupovanje glasov po 4000 kron in z oblekami. Legitimacije namenjene Slovencem, namerno dali nemško usmerjenim glasovalcem.1 
     
     
  Neposredno pred plebiscitom, so slovenski predstavniki z dokumenti reklamirali primere neupravičenega vpisa v glasovalne imenike, a jih je komisija zavrnila. Nemcem so reklamacije za izbris slovenskih glasovalcev rešili pozitivno, vse brez predložitve dokumentov, poleg tega so uspeli nezakonito doseči vpis še nekaj glasovalcev za Avstrijo.1 
     
     
  Dopis občinskega predstavnika Dobrla vas, narodnemu svetu za Koroško, o ugotovljenih nepravilnostih in goljufijah na plebiscitu.1 
     
     
  Podkupovanje in poskus podkupovanja s hlačami in čevlji, da bi glasovali za Nemce.1 
     
     
     
    nazaj 
     
 

  
     
     
 

Pečati

  
 

 

  
     
     
  pečat okrajnega glavarstva Velikovec1 
     
  pečat občinskega urada Dobrla vas1 
     
  pečat pokrajinske uprave za Slovenijo - Lublana1 
     
      
     
    nazaj 
     
     
     
     
 

Znamke

  
     
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
  vir 
     
     
  vir 
     
     
  vir 
     
     
  vir 
     
     
  vir 
     
     
  vir 
     
     
     
    nazaj 
     
     
     
     
 

Denar

  
     
     
     
  vir2 
     
     
  vir2 
     
     
     
    nazaj 
     
     
  
     
     
  

1 vir Arhiv Slovenije, signatura AS 1019

2 vir Arhiv Slovenije, signatura AS 1083

3 vir Arhiv Slovenije, signatura AS 1046

  
     
     
     
     
     
  © zgodovina.eu.  -  kopiranje vsebine brez dovolenja je prepovedana  
  Stran je bila nazadnje spremenjena 29.07.2012  
     
     
  

nazaj