Zgodovina Evrope

History of Europe

© zgodovina.eu

  RAZISKAVE 

JEZIK

  POLITIKA  MEDIJI  SORODNO 

To display this page you need a browser that supports JavaScript.

  

 

  
      

Glavna stran

 

Črna lukna

 

Tema ne bo tekla o migracijah, pač pa o delu zgodovinskega procesa, katerega delček so tudi migracije. Prispevek se dotakne populacijske politike in ozadja zanjo. Tematika je mnogo preobsežna, da bi navajal številne vire, ki so pozornemu sledilcu dogodkov itak poznani. Vzelo bi preveč časa.
 
 
 
 
 

Delovanje človeške psihe

 

Ko želiš predstaviti neke podatke javnosti, navadno narediš krajši ali daljši uvod povezan z vsebino in potem preideš na glavno temo. Ljudje to preberejo. Ne tako kot je napisano, ampak tako, da zapisano prilagodijo svojemu dojemanju. Tako celovito besedilo razvlečejo na številne strani. Da bi zadevo sinhronizirali s svojim notranjim svetom pa pametujejo še na sto drugih načinov. Hitro skočijo pokonci, ne da bi prej pomislili, da ima zapisano svoje ozadje. Vsega pač ni mogoče razlagati in pojasnjevati. Tisti, ki želijo podatke izničiti nizajo vrsto primerjav, da bi vsebina izgledala brez prave podlage. Čisto človeško, vendar daleč od realnosti.

 

Še hujše je to, da ti modeli gonijo svoje tudi takrat, ko jih je čas že povozil. V tem primeru iščejo razne obvode, da bi vsemu navkljub izpadli verodostojno. Posamezniki bodo rajši prestopili na sovražno stran, kot da bi priznali, da je bilo njihovo prepričanje popolna zabloda.

 

Odkar poznam kakšno psihološko študijo, so vzroki za deviacije bolj jasni. Človeška psiha je strahotno zagonetna. So primeri, ko se kar 90% mnenja o neki novosti ustvari iz obstoječih usedlin v možganih in le 10% iz informacij, ki prihajajo iz zunanjega sveta.

 

Ali res lahko iz samo 10% fotografije, po možnosti iz dela, ki prikazuje nebo, sestavimo pravo sliko? Nekateri so tega očitno zmožni. In če so še ukomolčeni na pravih mestih, potem to svojo sliko vsiljujejo drugim kot edino mogočo, medtem ko ostali nimajo pojma.

 

Ta uvod je namenjen kot opozorilo tistim, ki vedno (raz)vrednotijo podatke na svoje kopito, z vprašanjem, ali morda ne spadajo med tiste, pri katerih 90% mnenja oblikuje njihov psihološki profil, ki z realnostjo morda nima nobene zvveze?

 

Delovanje človeške psihe

Kaj je populacijska politika?

Kako je v naravi?

Kaj se zgodi, če se vmešavamo?

Populacija in ideologija

Moški in ženske

Iztrebljenje Evropejcev

Afrika in muslimanske države

Dvojna merila

OZN služi zlu

Pohaba Evrope

Prevlada prikritega imperija zla

Sterilizacija Evrope

Motilci hormonov

Nadzor nad vodo

Kaj je v cepivih?

Kaj pa če je vse slučajno?

Invazivna bitja

Invazivna bitja 2

Invazivna bitja 3

Moralni dolg Evrope?

Od čustev do zla

Lazenje za kolonizatorji

Ali se Evropa lahko vmešava?

Prirejanje podatkov

Vzporedna znanost

Evropa ni konkurenčna

Pogled v sedanjo prihodnost

Od kod Albanci?

Biološka vojna

Komu so Evropejci napoti?

Kdo so strici zla?

 

       

nazaj

      
       
       
       
  

Kaj je populacijska politika?

 

Je zavestno usmerjanje in kontroliranje rojstev neke populacije, da bi dosegli želen rezultat. Npr. kinologi so ugotovili, da ni vseeno, koliko mladičev pustijo v leglu, če želijo imeti populacijo, ki bo ustrezala rodovniškim pravilom.

   
       

nazaj

 

 

   
       
       
       
  

Kako je v naravi?

 

Vsakdo je že slišal kako narava kontrolira populacijo, npr. lisic in zajcev. Ne gre za lahkotno poštevanko naravnih ciklov. Enkrat bitja dobro preživijo, drugič pa v mukah umirajo zaradi lakote. Današnji človek živi v nenaravnih pogojih in ima do tega zelo popačen odnos, a narava se za človekove psiho-somatske deviacije ne meni kaj dosti. Če se je nekdanji eskimski družini "po nesreči" rodil tretji otrok, so ga prepustili mrazu. Razlog ni v krutosti ali verski fanatičnosti, pač pa v tem, da bi bilo v danih naravnih pogojih ogroženo preživetje celotne družine. Žrtvovali so enega, da so ostali štirje preživeli.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Kaj se zgodi, če se vmešavamo?

 

V kolikor bi lisice in volkove umetno hranili z mesom bi preživeli, vendar je to umetni poseg v naravne zakonitosti. Vmešavanje v naravna pravila je posledica usmiljenja Evropejcev, čustva, ki je v hotenju dobrega naredilo že veliko gorja. Zgoraj omenjeni plenilci bi sicer preživeli, vendar bi bili iz generacije v generacijo bolj degenerirani, ker bi preživelo tudi vse tisto, kar narava v normalnih pogojih izloči. Umetna igra bi trajala, dokler ne bi zmanjkalo, ali bivalnega prostora, ali mesa. Takrat, in do tega vedno pride, pa bi v kataklizmi epohalnih razsežnosti preživelo le nekaj primerkov. Podobna je naša igra z antibiotiki in bakterijami, ki bo trajala le kratek čas. Seveda gledano z vidika narave.

 

 

Prebivalstvo Slovenije primerjava s stopnjo rodnosti v Afganistanu, za leta 1900-2030; Slovenia's population comparing to Afganistan fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev Slovenije.11
Danes
bi moralo biti Slovencev 16 milijonov,
če bi bili tako fanatični kot Afganistanci.1

Jasno se vidi porast rojstev po 2. sv. vojni in
začasen upad v času sovjetsko-afganistanske vojne.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Populacija in ideologija

 

Ideologijo bi mogoče razlagati iz različnih vidikov. V osnovi gre za to, kako zasesti in držati duše, imetje ali ozemlje drugih bitij v oblasti neke ozke interesne skupine. V zgodovini so bile ideologije prežete predvsem z verskim predznakom in pogosto popolnoma v skladu s človekovo naravo. Šele s francosko revolucijo so začele vznikati revolucije ena za drugo. Revolucije, to je nasilna sprememba stanja v nasprotju z evolucijo, pa še kar trajajo.

 

Bolj ko se odmikamo od leta 1789, bolj nenaravna in do skrajnosti sprevržena so zla dejanja te skupine. Da so vse te revolucije, od francoske, preko marčne in boljševistične, pa do pedralistične, povezane kot členi iste verige, tega ne more verjeti nihče. Problem je slepemu nekaj pokazati in gluhemu nekaj povedati. Več o tem najdete v poglavju Delovanje človeške psihe.

 

Skozi celotno zgodovino so bitja sosednja ozemlja osvajala takrat, ko se je populacija prenamnožila in je zmanjkalo hrane, ali pa je lakota nastala zaradi spremembe podnebja, ki obstoječi populaciji ni več omogočala preživetja. Vedno gre torej za zagotavljanje najosnovnejše potrebe.

 

Miroljubni poljedelci so se širili počasi (evolucijsko) in sicer tako, da je presežni par v prazni okolici, s pomočjo domačih, postavil nov dom. Tako se je s poljedelci širil tudi isti jezik. Agresivni nomadi so se širili tako, da so (mlajši) moški vpadli na že zasedeno ozemlje (revolucijsko), tam pobili vse moške, ženske pa oplodili. In tako je življenje ženskam teklo naprej, kot da se ni nič zgodilo, le kri in jezik sta se zmešala. Če bi pobili vse ženske, moške pa pustili, ali če bi pustili oboje, kaj bi se zgodilo?

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Moški in ženske

 

S stališča obstoja in nadaljevanje rodu sta moška in ženska vloga popolnoma različni. Moški je lovec, ženska je plen. Moški že po naravni vlogi skrbi za ulov, za hrano in za obrambo skupnosti, medtem ko ženska skrbi za pripravo jedi, za oskrbo nemočnih in za rojevanje. Z uvedbo kmetijstva ženske niso bile več tako brezpogojno odvisne od moškega, vsaj na krajši rok ne. Je to razlog za dominantnejšo vlogo ženske v taki skupnosti?

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Iztrebljenje Evropejcev

 

Načrti za iztreblenje Evropejcev trajajo že zelo dolgo časa. Obe svetovni vojni sta v resnici vseevropski spopad, v kateri naj bi se Evropejci pobili med seboj. Glejte 2. del 1. odst. poglavja Populacija in ideologija. Dobro je znano, da je obe svetovni vojni spodbujal in usmerjal denar tistih (ZDA), ki so v zgodovini znani po posojanju denarja. Le redkokdo ve, da so se Nacisti skozi celotno vojno dobivali z njimi v Baslu, z namenom urejanja posojil in plačevanjem obveznosti. Morda je prav preveliko izžemanje rodilo nacistični pogrom in plenjenje premoženja njihovih rojakov po Evropi?

 

Vojni v Evropi pa nista v zadostni meri zdesetkala Evropejcev, zato so se kmalu po 2. sv. vojni začeli načrti za vzporedno izvajanje ukrepov, s katerimi bi radikalno zmanjšali število Evropejcev do izumrtja. Gre za različne stopnje, ki si sledijo ena drugi. Vse to pa tako, da so ukrepi izpadli kot dobri in pozitivni za razvoj družbe ter predvsem tako, da so prave namere in ozadja ostala prikrita. Kdor pozna evropsko in predvsem slovensko psiho mu je jasno, da bi "negativno nakladanje" povzročilo napad na žrtev in ne klavca. Podlost njihovega delovanja namreč presega dojemanje Evropejca, da bi to dogajanje lahko dojel kot resnico, zato bi obsodil onega, ki razkriva ozadja.

 

Nobenega dvoma ni, da v 50-ih letih ni bilo mogoče predvideti vsega dogajanja, saj je razvoj prinesel nova znanja. Ta se lahko, tako kot atomska energija, uporabi v zle ali v dobre namene, kar je odvisno od ciljev in od moralnega nivoja vodilnih.

 

Vplivanje na evropsko (severno ameriško) družbo, da bi zmanjšali prebivalstvo je šlo skozi različne faze, prilagojene tako, da jih je bila družba za silo pripravljena sprejeti. Naj naštejem le nekatere: zaposlovanje žensk, kariera pred družino, kontracepcija, liberalna (permisivna) vzgoja, liberalizacija šolstva, LGBT, itn. Učinki prav vseh so usmerjeni v razbitje povezav med ljudmi, v ustvarjanje razdora in pogojev v katerih se zdravi pari sledeči propagandi odločajo za čim manj ali nič otrok.

 

Tisti, ki nekoliko bolj poznajo zgodovino, bodo nasprotovali, češ, da je zaposlovanje žensk posledica pomanjkanja moške delovne sile po 2. sv. vojni. To je veljalo v času, ko so bili vojaki na bojišču in je delovne sile za proizvodnjo orožja primanjkovalo. Po vojni pa so se moški vrnili. Število padlih iz ZDA, Francije, VB, Italije pa se dolgoročno ni tako zelo občutno poznalo, če gledamo populacijo v celoti. Podobno je bilo po 1. sv. vojni, pa o tem nihče ne govori. Masovne proizvodnje orožja ni bilo več, potrebno pa je bilo obnoviti porušeno, kar je intenzivno trajalo le nekaj let.

 

Panika ob malem porastu rojstev po 2 sv. vojni in široke aktivnosti za zmanjšanje rojstev. Zgovorna je uporaba strašljivega izraza "baby bum generacija" za Evropejce, medtem ko so se vsi drugi množili nekajkrat hitreje. Zakaj panika? Zato ker obnovitev prebivalstva po 2. sv. vojni ni bila skladna z načrti stricev zla!

 

Seveda se ni čakalo na to, da bo družba voljna sprejeti vsiljevane spremembe sama od sebe. V ozadju so tekle in še tečejo prave medijske bitke za vplivanje na psiho ljudi. Vse je vedno predstavljeno kot pozitivno in dobro, tako kot ljudje radi slišijo. Če se je zatikalo, pa so izvajanje zla porinili naprej. Z manipulacijami, s ponarejenimi podatki, s podkupovanjem tistih, ki sprejemajo odločitve. V vrtinec zla so (bile) vključene cele panoge npr. psihologija, zdravstvo, šolstvo, zgodovina, itn. Tiste, ki so se očitnim norostim skreganimi celo z najnižjimi strokovnimi standardi upirali, pa so izločili ali utišali.

 

Tako kot danes nevladne organizacije, spodbujene iz tujine (Soroš, idr.) skrbijo za rušenje stabilnih razmer v družbi, tako so nekdaj to delo izvajali tudi preko feminističnih in levičarskih izgredov. Jasno je, da gre za natančno in usmerjeno delovanje plačanih organizacij.

 

Feministke so npr. ob do neba vpijočem zlu, ki se dogaja Muslimankam ali Afričankam popolnoma tiho, ker prihajajo od zaveznikov globalnega zla. Za velike krivice, genocid, samomore in za resnico jim je malo mar, delujejo samo proti tistim, proti katerim je usmerjeno uničevanje globalistov.

 

Razlaganje ozadja teh povezav je preobširna tema in tudi še ni zadosti hudo, da bi od raznih ideologij indoktriniran Evropejec bil pripravljen sprejeti in povezati dokazana in že znana dejstva. Slepi se in presoja po svojih čustvenih deviacijah, po katerih pa se drugi ne ravnajo.

 

 

Prebivalstvo Rusije primerjava s stopnjo rodnosti v Turčiji, za leta 1900-2030; Russia's population comparing to Turkey fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev Rusije.8
Danes
bi moralo biti Rusov 500 milijonov,
če bi hodili v korak s Turki!4

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Afrika in muslimanske države

 

Nekaj je smrdljivega v delovanju globalnih stricev zla (eden od njih je g. Soroš), če do iste problematike uporabljajo diametralno nasprotna merila. Do Evropejcev drugačna merila kot do Arabcev, Muslimanov in Afričanov na drugi strani!

 

Medtem, ko so v Evropi, kjer je bila rodnost že takrat na dnu, vsiljevali (pogojevali) uvedbo kontracepcije (primer Jugoslavije, Tito) za odobritev finančne pomoči (posojila), pa Afričanom in Arabcem, ki so se množili preko vsake znosne meje, kontracepcije niso ne vsiljevali ne pogojevali. Nasprotno, marsikje sta kontracepcija in splav najstrožje prepovedana. Zaradi prenamnožitve sta zavladali lakota in vojne, ki so jih tu in tam Evropejci gasili s pomočjo, namesto da bi nenormalno stanje prepustili naravnemu procesu.

 

Zanimivo je to, da je imel Tito tako "rad Slovence", da je tisto kancerogeno kontracepcijo preizkušal predvsem na Slovenkah. Tisti, ki poznajo to področje pravijo, da so v tem obdobju Slovenke zaradi zastrupitve "cepale kot muhe"! Za uspešno balkanizacijo Slovencev pa je hkrati teklo še načrtno doseljevanje Balkancev v Slovenijo! Gotovo je še veliko tistih, ki mislijo, da so Balkanci prihajali zaradi potrebe po delovni sili? [navedi politika] Seveda, teorija zarote.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Dvojna merila

 

Kolikokrat smo slišali, da je rast svetovnega prebivalstva kritična, in naj za normalizacijo stanja imamo čim manj otrok. A ne boste verjeli, ta podla propaganda stricev zla poteka samo v Evropi. Muslimanom in Afričanom, ki se množijo 10-40 krat hitreje pa tega ne servirajo, nič jih ne osveščajo. Da je zadeva še bolj sprevržena, celo nasprotno, v isti sapi ko Evropejce nagovarjajo z omejevanjem rojstev, Afričane in Muslimane spodbujajo jih naj imajo čim več otrok. Njihovi vrhovni voditelji, ki so v teh predelih še posebej močan vzor ubogim ljudem, le te nagovarjajo, naj se čim bolj množijo.

 

To se širi po stopničkah navzdol vse do imamov, ki poleg tega, po naročilu nadrejenih, širijo še verski ekstremizem, pa do vaških oz. rodovnih poglavarjev. Kdo poreče, to se dogaja le na obrobju Afrike, da ljudje niso živali! Turčija ni na obrobju Afrike, pač pa je kandidatka za vstop v EU. Erdogan, kot vrhovni voditelj Turkov tega ne širi le doma, pač pa tudi med muslimani, ki so že v Evropi. Javno jih spodbuja, naj imajo vsaj 5 otrok, še boljše pa 15.

 

 

Prebivalstvo Evrope (brez Rusije, Belorusije in Ukrajine) primerjava s stopnjo rodnosti v Turčiji, za leta 1900-2030; Europe's population (without Russia, Belarussia, Ukraine) comparing to Turkey fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev Evrope (brez Rusije, Ukrajine in Belorusije).7
Danes
bi moralo biti Evropejcev 2,3 milijarde, če bi invazivnost enaka kot pri Turkih!4
Pri tem je treba upoštevati, da bi bilo Evropejcev več, če se ne bi selili v Ameriki, a to se lahko izravna z milijoni Turkov, ki so emigrirali v druge države. Turška politika zmage z rojevanjem po 2. sv. vojni je očitna.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

OZN služi zlu

 

Dvojna merila so značilna tudi za delovanje OZN. Ko gre za kak policijski ukrep v katerem so udeleženi ne-belci, se običajni postopek po medijih širi kot rasističen ukrep. Ko pa v Afriki črnci sramotijo belce, jih preganjajo, pobijajo in plenijo njihovo lastnino, pa to ni rasizem. To se dogaja množično, vendar tega večina medijev ne prikazuje. Prilagajajo se usmeritvam stricev zla.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Pohaba Evrope

 

Evropi ne bi bilo mogoče vsiljevati sterilizacije, če ne bi šlo za vzporedne prijeme in vseobsežne projekte, ki trajajo že desetletja. Kako je mogoče podrediti tako velik kolos kot je Evropa? Znatno vlogo pri tem igra piramidalni sistem izsiljevanja, kjer se z radikalnimi (mafijskimi) ukrepi izloči vse tiste, ki se uprejo odločitvi vrha. Na ta način se npr. v medijih pojavijo od globalizacijskega sistema zla diktirani članki, pod katerimi so proti svoji volji podpisani priznani novinarji. Tisti, ki so bili moralno trdni, niso več dolgo živeli. Tako je v državnih organih, v medijih, v firmah, v šolstvu, itn. v navzven demokratičnem zahodu.

 

Ali ste mislili, da se Angela Merkel, kar se tiče o usmerjanja družbenih tokov, odločanja po svoji pameti? Ali res menite, da je afera Volkswagen (prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov) zgodila slučajno takrat, ko je nemški oblasti prekipelo izvajati pogubne diktate globalistov? Ti so že več let prej vedeli za prevaro, pa so bili tiho, vse do… Koliko je še podobnih prevar za katere Evropejci ne vedo, dobro pa služijo za namene izsiljevanja poslušnosti, vlad, držav, predsednikov, itn.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Prevlada prikritega imperija zla

 

Na zahodu so se ti mafijski prijemi izsiljevanja in podkupovanja začeli širiti že po 2. sv. vojni. No, v resnici že mnogo prej, že od pozne antike, samo nikdar v takšnem obsegu. To je osnovni način delovanja posojevalcev denarja! Na vzhodu pa od 90-ih let naprej, po padcu Berlinskega zidu, ko so lahko svoj vpliv prosto širili še na vzhod. Med vzhodom in zahodom gre torej za zelo očitno razliko v trajanju izpostavljenosti tej okužbi.

 

Hkrati z izsiljevanjem so širili mrežo nevladnih organizacij, da bi omrežili ljudi za svoje cilje. Poznam čisto inteligentne in razgledane ljudi, celo desno usmerjene, ki so prepričani v Sorošove dobre namene s podpiranjem umetnosti in kulture v centralni in vzhodni Evropi. Gre za dvojno igro podtalno (zlo) in na očeh javnosti (dobro) s katero naredijo vtis dobrih mož, rešiteljev ter tako razbijejo enotnost. Soroš in Milan Kučan sta dobra kolega.

 

Neposlušna firma ne more dolgo delovati. Zadnje mesece ste lahko opazili v reklamnih letakih zahodnih trgovskih verig npr. Lidl, Hofer, C&A, Spar, Le Clerc, itn. vedno večje število oseb neevropskega porekla! Če menite, da so se direktorji tako odločili po svoji svobodni volji, potem razmišljate tako kot večina tistih, ki jih politika sploh ne zanima… …o resničnem delovanju sistema se jim niti sanja ne!

 

 

 

 

Slike črnih reklam

 

 

Kdo poreče, da ga tujerodni manekeni v reklamah pa čisto nič ne motijo. To je omejeno gledanje nekoga, ki nima pojma, kam to vodi. Izvaja se podzavestna priprava psihe, da se ob pogledu na tujce odziva, kot da so del njegovega domačega okolja ter se ob poplavi teh ljudi ne brani pred invazijo!

 

 

Da skrajšam, ključna stebra za krotitev Evrope sta obvladovanje medijev in politična levica, ki se je zlizala z globalnim zlom. Ta skrbi za razdvajanje in uničevanje vsega, kar ima moč združevanja, povezovanja in obrambe, npr. verstva, narod, vojska, policija, narodna identiteta, izročilo, itn. Šolstvo, na primer, je le sekundarni steber na katerem vzgajajo mentalno poškodovane osebe te družbe za prihodnost. Le deviantni osebki zlu zagotavljajo moč.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Sterilizacija Evrope

 

Sterilizacija Evrope še zdaleč ne teče samo po zgoraj opisanih poteh, pač pa vseobsežno, da pri uničenju Evropejcev nič ne bi bilo prepuščeno slučaju. Katere stvari povzročijo neplodnost je bilo znano že dolgo nazaj.

 

Šele lani se mi je utrnilo, da povezava med UNRRA paketi in sterilnostjo odraščajočih fantov, ki so uživali hrano iz teh paketov, ni slučajna. Seveda, uničevalci Evropejcev niso tako neumni, da bi obdelali prav vse pakete, ker bi bila povezava preveč očitna in dokazljiva. Uradna razlaga zdravniške organizacije je bila, da gre za mumps.

 

Za razliko od drugih podatkov navedenih v tem prispevku, pri povezavi med UNRRA paketi in sterilnostjo ne gre za trditev, pač pa za domnevo, ki jo je treba šele podrobno raziskati!

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Motilci hormonov

 

Kot vemo smo do 90-ih let čisto dobro shajali brez plastenk, potem pa so se plastenke začele dobesedno vsiljevati, ne glede na takratne pomisleke, kar je značilno za nevidno delovanje globalistov z izsiljevanjem! Podobna je stvar pri nasilnih risankah. Šele pred kratkim smo izvedeli, da plastenke in polivinilaste vrečke vsebujejo estrogene, ki motijo delovanje hormonskega sistema. Kdor pozna delovanje delovanje stricev zla, potem mu je tako jasno, da so za estrogene vedeli že zdavnaj in da je prav to razlog, da so nam plastenke vsiljevali. Cilj? Iz heteroseksualcev ustvariti poplavo homoseksualcev brez potomstva.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Nadzor nad vodo

 

Poznate rek "Brez vode ni življenja"? Komu je tako pomembno, da so popolnoma vsi prebivalci države priklopljeni na kontrolirano vodovodno omrežje? V Sloveniji poznamo primere, ko je država popolnoma samozadostne in vzdržne lokalne vodovodne sisteme, s katerimi ni imela nobenih stroškov prisilila, da so se priklopili na vodovodno omrežje pod nadzorom oblasti. Zakaj? Ali vemo, kaj nam dodajajo v vodo poleg klora in flora? Delavec v vodovodni oskrbi ne ve, ali posoda z dodatki vsebuje še kaj drugega kot je napisano na embalaži.

 

Danes vemo, da je država v primežu globalistov in na tiho izvaja stvari, ki so popolnoma proti volji ljudi. Še zdaleč ne gre le za Pahorja ali Erjavca, spisek je res dolg! Kar dosti od njih se jih je ob otvoritvi gradnje gnetlo pred mošejo v Lublani. No, morda vam je kapnilo? Mošeja, prostovoljna prisega in slika kot dokaz zvestobe stricem zla. Se ti "brezmadežni" strici in tete počutijo oprani krivde, ko govorijo o vsiljeni domobranski prisegi Nacistom?

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Kaj je v cepivih?

 

Obvezno cepljenje je eno od najbolj nadzorovanih vnosov tujih snovi v človeško telo. Ceplenje samo po sebi načeloma ni problematično. Težava je v tem, da je praktično nemogoče ugotoviti kaj vse je dodano cepivu, poleg tega kar lahko preberemo na deklaraciji. Strici zla so že večkrat dokazali, da jih za dosego sprevrženih ciljev ne ovirajo nobeni moralni predsodki. Pripravljeni so poseči tudi po najbolj neverjetnih metodah, ki so tako podle, da preprost človek zavrača vsakršno misel, da bi lahko bile resnične. Glede na to, da imajo v šahu od politikov in multinacionalk do celih držav, bi bilo izjemno naivno misliti, da kemijskih gigantov pa ne obvladujejo.

 

Če je na strani vzrokov najti mnogo plačancev in dvomljivcev, ki jasne indice označujejo s teorijo zarote, pa je na strani posledic zaznati jasna dejstva, da se Evropi dogajajo drastične spremembe. Da so Evropejci vedno bolj neplodni je neizpodbitno dokazano znanstveno dejstvo. Že vsak 5. par ne more imeti otrok. Aktivnost semenčic pri Evropejcih je vsaj za 50% nižja kot pri Arabcih in Afričanih. Ženske v srednjih letih tudi zelo dobro zaznavajo, da se današnji mladi moški mnogo manj zanimajo za ženske (hčerke), kot so se v njihovih mladih letih. Teorija zarote?

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Kaj pa če je vse slučajno?

 

Seveda se včasih pojavijo tudi slučaji, vendar je v primeru Evropejcev čudnih primerov, ki imajo skupno stičišče preveč, da bi bili lahko slučajni. Na splošno ljudje veliko preveč stvari pripisujejo slučajem. Razlog je v tem, da ne dojemajo ozadja in povezav, zato dogodke razglasijo za naključja. Dejstva radi smešijo s teorijami zarote. Je vse kar je zapisano zgoraj res slučaj, ali pa gre za množičen genocid nad Evropejci?

 

Odgovor najdemo pri tistih, ki vse to poganjajo, pri globalizacijskih stricih zla. Vzporedno s fizičnimi dejanji, ki so namenjena izvedbi kolektivnega umora teče tudi propagandna dejavnost, katere namen je v Evropejcem vsaditi želeno psihično stanje.

 

Da je propagandno zapajčenje psihe zelo uspešno tudi takrat, ko je ozadje sporočila popolnoma absurdno in zavajajoče, dokazuje reklamna indoktrinacija in negativna propaganda. Naprimer: 1. obljube shujševalnih dijet; 2. vsiljevanje imena romi, ki je naši družbi tuje, tradicionalno ime cigani pa neprimerno; 3. brezmejno ponavljanje izraza anti-semitizem, idr. Naj se javijo tisti, ki so že brali strokovno pošteno študijo o dejanjih zaradi katerih so bili Židje preganjani?

 

Na istih podlagah strici zla pajčijo psiho Evropejcev, da bi jim vsadili negativen odnos in zadržanost do tistega, kar želijo izločiti. Za njih to umazano delo opravljajo lokalne izpostave zla, to so nevladne organizacije in levičarski aktivisti. Ti širijo negativnost in sovraštvo do bele rase, predvsem do belih moških! Vzporedno pa Evropejcem slikajo pozitiven odnos do sivih (Muslimanov) in črnih mož. Pri Evropejcih igrajo na kolektivna čustva krivde kolonializma, uporabe arabske nafte, itd. Namesto na morebitnega kriminalca, krivdo valijo na vso njegovo žlahto! To je njihov sprevržen način podlega delovanja. Ali je naklučje, da množičen naval sivih in črnih ljudi v Evropo vodijo in organizirajo prav te organizacije?

 

 

Zdrave plodove robide uničujejo invazivna bitja kitajske mušice. Rešitev je posek robide.; Invasive China's midge is infesting healthy bunches of blackberry. Solution is to cut blackberry.

 
Popolnoma zdrave plodove napada kitajska mušica (plodova vinska mušica). Ednina rešitev je posek dreves, ali zastrupitev rastlin in okolja s pesticidi ter na koncu tudi človeka.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Invazivna bitja

 

V zadnjih letih je vedno bolj opazen pojav t.i. invazivnih (tujerodnih) rastlin in drugih organizmov, ki v Evropi delajo ogromno škodo. Naprimer domača mušica napada gnilo, torej že poškodovano sadje, medtem ko kitajska mušica v zdravo sadno lupino zvrta luknjo in odleže jajčeca. Posebno rada ima robido. Bunkice robide v katerih vrta črv kitajske mušice postanejo bledo rjavkaste barve in tako skazijo celoten plod. Navidez zdravi plodovi so polni malih črvičkov. Plodovi praktično niso več užitni. Podobno je pri orehih. Po tisočletjih zdravih plodov sedaj orehove plodove uničuje orehova muha, ki izvira iz Severne Amerike. Vseh invazivnih organizmov je nepregledna vrsta. V tleh, v zraku, v vodah in v morjih.

 

V resnici se sploh ne zavedamo, kako ogromno škodo so nam strici zla povzročili z globalizacija. Se o koristih globalizacije sploh lahko govori? Globalizacija je Evropejcem odvzela milijone delovnih mest! Nekaj cenenih kitajskih izdelkov, ne more nadomestiti niti delčka enormne škode, ki jo je Evropi prinesla globalizacija. Če obsodimo vse globalizacijske strice ter njim in njihovim sorodnikom poberemo vse premoženje ter vse multinacionalke oglobimo na težke kazni, kar se tudi mora zgoditi, vsi ti ukrepi ne morejo niti približno poplačati škode, ki so jo povzročili, bodisi namerno, bodisi po inerciji svoje kratke pogoltne pameti.

 

 

Invazivna Zlata rozga, ki so jo zanesli v Evropo iz tujine zaduši in uniči vse domače rastje.; Invasive Solidago Gigantea, who was brought into Europe from abroad is stifling the domestic vegetation.

 

Zlata rozga zaduši domače rastje in prerašča celino.19

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Invazivna bitja 2

 

Za invazivna bitja je značilno, da se razmnožujejo preko vseh razumnih meja. Ali lahko tudi Arabce oz. Muslimane in Črnce štejemo za invazivna bitja? To vprašanje bi gotovo povzročilo velik vihar v znanstvenih krogih. Ne zaradi odklona od resnice, ampak zaradi zaščite tistih, ki služijo zlu! Je plehek izgovor, češ, da živali in ljudi ne moremo primerjati ustrezen? Vzrok odklona so čustva, ki uspešno blokirajo razum in zameglijo vid. Če človeka ne moremo obravnavati kot dela narave, ali ga potem lahko obravnavamo kot da je iz narave izločen?

 

Gre za vprašanje razploda, ki je skupno vsem invazivnim bitjem. Rezultat invazivnega razploda teh bitij pa je poplava in uničenje domorodnih vrst! Posledice, ki jih povzroči človek, so praviloma težje od tistih, ki jih povzročijo rastline ali živali. Ali res lahko človeka ločimo od posledic, ki jih kot invazivno bitje povzroča naravi?

 

Med rasami so zelo očitne razlike v tam, kako se odzivajo na različne probleme ali izzive. Npr. na Madagaskarju je bilo pred 20 leti še 68% gozda, danes ga je le še 16%, ker so se ljudje preveč namnožili. Domačini gozdove sekajo in les uporabijo za kurjenje. Opustošene pokrajine pa ne pogozdijo, kot bi to storili organizirani Evropejci, da bi služila še njihovim potomcem. Ko bo padlo zadnje drevo, se bodo črnci preselili drugam in se tudi tam obnašali invazivno. Čeprav jim razložiš in pokažeš jim to prav dosti ne pomaga.

 

Rodezija je imela veliko belih farmerjev, ki so zaposlovali črnce. Takrat je država hrano izvažala. Po rasistični revoluciji črncev so bele gospodarje pobili ali nagnali. Črni so državo preimenovali v Zimbabve. Danes ta ista država črnskega karakterja hrano uvaža.

 

Nekateri se zavzemajo za to, da bi svetovno bogastvo pravično porazdelili med vse. Arabci se za to ne menijo in globalizacijski strici, ki imajo daleč največ svetovnega bogastva se temu smejijo! Še več, medtem ko skrbijo za razplod črncev ter za njihovo "humanitarno" reševanje in dostavo v Evropo, je premoženje stricev le še bolj narastlo. Naivneži iz prvega stavka imajo o tem očitno nič pojma, prav tako malo pa tudi o tem, da bi darovanje denarja pri črncih ne premaknilo ničesar.

 

 

Povezava med višino IQ prebivalstva in bogastvom neke države ni slučajna. Gre za tesno zvezo povezavo (glejte poglavje Komu so napoti Evropejci). Da je zahod bogat in tretji svet reven ni posledica srečnih naključij in izkoriščanja bogastev tretjega sveta. Da bo država dobro urejena in v korist vsem je bistvo, da državo vodijo tisti z višjo inteligenco (primer Dominikanske republike, kjer državo vodi 3% belcev)!

 

Friedrich List je zapisal, da je vsepovsod in v vseh časih blagostanje naroda odvisno od enakih razmerij inteligentnosti, morale in marljivosti državljanov; zaradi tega bogastvo nastane ali pa se zmanjša!

 

 

Ali naj Evropa pomaga stradajočim, ali naj jim postavi ogledalo in nasvet, naj "drek", ki so ga naredili v svoji rasistični blaznosti počedijo kar sami. Postavi se vprašanje odgovornosti in vprašanje usmiljenja. Evropejci smo se stoletja in tisočletja izoblikovali stradanju, umiranju, boleznih, številnih vojnah in naravnih vplivih. Pomagali smo si sami, drugi pa se morajo tega šele naučiti, vendar morajo prej skozi stradanje, umiranje, …

 

 

Prebivalstvo Evrope (brez Rusije, Belorusije in Ukrajine) primerjava s stopnjo rodnosti v Afriki (Keniji), za leta 1900-2030; Europe's population (without Russia, Belarussia, Ukraine) comparing to African (Kenyan) fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev Evrope (brez Rusije, Ukrajine in Belorusije).7
Danes
bi moralo biti Evropejcev 10,7 milijarde,
če bi se množili tako invazivno kot Afričani (Kenijci)!3

 

 

Evropa jim mora pomagati, da se njihovo število uravna s stanjem, kakršno bi moralo biti ob normalnem obnavljanju svoje vrste. To je na približno stopnjo rasti, kot jo imajo Evropejci. Hitrejše kot bo do tega prišlo, več bomo naredili vsi skupaj za odpravo njihovega trpljenja, za varovanje okolja in za zaustavitev podnebnih sprememb!

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Invazivna bitja 3

 

Da se Črnci in Muslimani nenormalno množijo je neizpodbitno dejstvo. Arabci se plodijo navkljub omejenim virom in slabim pogojem za preživetje. Kam bodo z viškom prebivalstva? Neverjetno je, kako se rast prebivalstva v Afriki in med Muslimani širi ravno obratno sorazmerno z zaustavljanjem rasti prebivalstva v Evropi! Slučajno? Teorija zarote? Pravljica za naivne!

 

Upad prebivalstva v Evropi ne more uničiti Evropejcev. Ti lahko čez nekaj desetletij spet doživijo bum. Invazivna rast prebivalstva v Afriki in pri Muslimanih prav tako ne more uničiti Evropejcev. Edino, kar lahko uniči Evropejce je upad števila Evropejcev ob hkratnem dovažanju invazivnih tujih bitij (Črncev in Muslimanov) v Evropo, ob pogoju, da se v Evropi njihova invazivnost še ohrani. Da bi vse to delovalo, je treba najprej invazivna bitja namnožiti, Evropejce pa "sterilizirati"! Ali se ne dogaja točno to? Teorija zarote ali dejstvo?

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Moralni dolg Evrope?

 

Mnogokrat smo lahko od zastopnikov levice slišali pridigo o grdih Evropejcih, kolonizatorjih, ki so izkoriščali Afričane, plenili Indijance, Arabcem odvažali nafto, itn. Na vprašanje, kaj imamo Slovenci s kolonializmom, odgovorijo: Ja pa izkoriščamo njihovo nafto, pa druge surovine, … Ko uvažamo nafto od Rusov in Norvežanov pa jih ne izkoriščamo? Ali levičarski norci menijo, da si Arabci želijo, da jih prenehamo izkoriščati? Neskončne Butale. Pri tem ni odveč omeniti, da so daleč največ koristi od kolonialne industrije imeli predniki globalizacijskih stricev.

 

Koliko infrastrukture v Afriki iz kolonialnih časov je še vedno v rabi? Koliko so črnci pridobili drugega, znanja, organizacije, materialne in duhovne kulture od belcev? Pošteno bi bilo, da bi črnci z odpravo kolonializma zavrgli tudi vse kolonialne dobrine! Pa so jih? V času kolonializma v Afriki, je v Evropi že stoletja trajal nemški kolonializem, katerega žrtve so bili Sloven(c)i! Od nobenega zastopnika levičarjev in njihovih nevladnih organizacij ni slišati ničesar takega, da bi lahko sklepali, da jim gre za pravičnost in popravo krivic!

   
       

nazaj

 

 

   
       
       
       
  

Od čustev do zla

 

Nevladne organizacije, levičarji in feministke nič ne govorijo o tem, da so danes črnci pod kitajskimi kolonizatorji v 10 krat slabšem položaju, kot so bili v času evropskih kolonov. V resnici gre za pritiskanje na čustva Evropejcev, vendar le v smeri, da bi strici zla dosegli svoje. Črnci so jim le orodje za dosego cilja. Pokvarjeno zdrizek nivo.

 

Med 7000 mladih moških migrantov poiščejo edina 2 otroka, ki so bili poleg poslani prav z namenom razorožitve evropske duše. Nato na TV kažejo to popolno zlorabo, da bi vplivali na čustva, na smiljenje Evropejcev! Medtem se prikazu 7000 vojaških nabornikov namerno izogibajo, da bi prevarali Evropejce! Služijo namereč zlu in laži, ne resnici. Manipulacija, prevara, zahrbtnost, izprijenost, zloraba. Arabci smiljenja ne poznajo. V tem so podobni nižjim bitjem.

 

 

Prebivalstvo ZDA primerjava s stopnjo rodnosti v Afriki (Keniji), za leta 1900-2030; USA's population comparing to African (Kenyan) fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev ZDA.6
Danes
bi moralo biti prebivalcev ZDA 2,5 milijarde,
če bi se plodili tako pridno kot Afričani (konkretno Kenijci)!3

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Lazenje za kolonizatorji

 

Kolonizatorji so se umaknili iz Afrike, ko so ugotovili, da je razlika med prihodki in stroški s črnci premajhna. Pustili so jim, da svoje probleme urejajo sami. A so se ušteli. Črnci problemov niso reševali, pač pa so jih ustvarili le še več. Invazivno so se namnožili. Namesto, da bi bili srečni v svoji svobodi, so začeli pogledovati za nekdanjimi gospodarji. Kdo lahko verjame? V Afriki pobijajo belce, ki so zagotovilo za red in blagostanje. Preganjajo jih, takoj za tem pa silijo k belcem, torej k tistim, ki jih preganjajo! Zakaj niso srečni v svoji Afriki, potem ko so belce tam že skoraj iztrebili? Teorija zarote ali dejstvo?

 

Kakšen obraz in namen imajo tisti, ki belce preganjajo in pobijajo, ko jih v Afriki ni več pa lazijo za grdimi kolonizatorji in hočejo živeti pri njih? Kaj na to porečejo nevladne organizacije, ki širijo negativno podobo o belih moških, o kolonizatorjih? Zakaj se želijo seliti tja od koder izvirajo njihovi nekdanji gospodarji? Je njihov namen tudi tam pobijati belce?

 

Dominikanska republika je de facto črnska karibska država, ki ji vlada približno 3% belcev. Država je za tiste razmere dokaj uspešna. V sosednjem Haitiju je BDP 10-krat nižji. Vlada totalna beda. Pred desetletji so v revoluciji pobili vse belce. Danes verjetno ni Haitijca, ki si ne bi želel vsaj 3% belcev.

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Ali se Evropa lahko vmešava?

 

Glede na to, da se Muslimani in Črnci invazivno množijo z namenom kolonizacije Evrope ni vprašanje, ali se Evropa lahko vmešava. Ko zaznamo, da se rakaste celice v našem telesu razraščajo je potrebno reagirati takoj. Potrebno jih je uničiti s kemoterapijo. Ko se invazivna bitja začnejo širiti po ozemlju kjer jih ni nihče želel, niti jih ni vabil, nastane problem, na katerega je treba reagirati in preprečiti širitev invazije. Ker je bil problem Evropi vsiljen, se v resnici mora obrniti proti tistim, ki so problem in jih odstraniti iz svojega ozemlja.

 

Žal mnogi evropski voditelji ne vedo kako ukrepati. Na kako nizkem nivoju so tisti, ki nas vodijo se vidi, ko jih primerjamo s kmetom ali vrtičkarjem. Ti preprosti ljudje točno vedo, da plevel, ki se razrašča po zemlji zmanjšuje pridelek in ogroža preživetje kmetije. Ko nastaja škoda ne morejo dolgo filozofirati. Vedo, da je treba plevel čim prej izruvati, ga posušiti na soncu in ga koristno uporabiti kot gnoj za obogatitev zemlje. Obnašajo se naravno in praktično. Kako morajo ravnati politiki, da ostanejo v mejah človečnosti in hkrati problem korektno rešijo, ne pa v nedogled rešujejo, dobro vedo sami. Če ne vedo, pa naj se vprašajo, kaj in za koga delajo?

 

 

Prebivalstvo Slovenije primerjava s stopnjo rodnosti v Afganistanu, za leta 1900-2030; Slovenia's population comparing to Afganistan fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev Slovenije.11
Danes
bi moralo biti Slovencev 42 milijonov,
če bi bila invazivnost enaka kot v Afriki (Keniji)!3

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Prirejanje podatkov

 

Znanstvenik deluje za resnico in si tako prizadeva, da bi odkril še neznano in s tem prispeval k izboljšanju življenja vseh. Deluje nesebično za dobro celotne skupnosti. Tako je v pravičnem svetu svetlobe.

 

V svetu teme, ki jo obvladuje zlo pa je drugače. Osnovno vodilo je delovanje za sprevržene cilje, ki vodijo v gorje, bedo in trpljenje (pomni Venezuelo). V tej maniri prevladuje sebičnost, manipulacija, zavajanje, laž in obračanje stvari, tako da bi izgledale drugačne kot so in bi tako imele pri ljudeh pozitiven učinek in da bi ti pozornost usmerili drugam!

 

Eden od takih je tudi diagram, ki se prikaže ob iskanju podatkov o rodnosti v Nigeriji. Google prikaže tiste podatke ki sporočajo, nič ni narobe, rodnost upada. Ne skrbi za to, ukvarjaj se z drugimi stvarmi!

 

To je enako kot če bi prikazovali, kako vir NOx (dušikovega oksida) upada iz 0,9 na 0,8 g/m3 kar sporoča, da je zadeva pod kontrolo oz. da se umirja. Dopustna (strupena) meja, je pri 0,18 g/m3. Tega pa, da se nove visoke prekoračitve le nalagajo na že obstoječo prezasičenost, ki v prostoru že za 50 krat presega dopustno mejo, tega ne boste našli, ker vam želijo katastrofo z lažjo in manipulacijo prikazati kot nekaj pozitivnega.

 

 

Graf upada rodnosti v Nigeriji, Kongu in Etiopiji sporoča, nič ni narobe.; Chart of declination of fertility rate in Nigeria, Congo, Ethiopia serve's a message, everything is under control.

 

Google, Facebook, NSA in številne druge firme in državne inštitucije ZDA,
pa vse do ameriške vojske, so stebri, ki so jih strici zla zasužnjili.

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Vzporedna "znanost"

 

V zadnjem času je vedno več "strokovnih" člankov, ki ljudi učijo, da so bili Evropejci še pred kratkim temnopolti. Imigrante prikazuje kot nekaj dobrega in pozitivnega. Vzameš podatke in jih z nekaj manipulacije predstaviš tako kot, da so verodostojni. Gre za stil indoktrinacije, ki je na moč podobna nacistični propagandi iz časov 3. Reicha.

 

Obravnavan članek pravi, da so migranti prinesli umetnost in glasbo, kmetovanje in mesta, udomačene konje in kolo, skratka vse kar je pomembnega. Na kako nizkem znanstvenem nivoju je članek Andrewa Currya, pokaže že bežen pregled enega samega stavka.

 

Trditev, da so migranti prinesli glasbo,13 popolnoma zanika najstarejše glasbilo na svetu iz Divjih Bab, ki je staro kar 60.000 let.

 

Trditev, da so migranti prinesli kolo,13 namenoma zaobide najstarejše kolo na svetu, ki je bilo odkrito v Sloveniji, na Barju. Staro je 5200 let. G. Curry pa v svojem spisu z glineno "igračo" voza s kolesom staro 4500 let dokazuje, kako so kolo v Evropo prinesli migranti.

 

Trditev, da so migranti prinesli kmetovanje in mesta,13 popolnoma zanika najstarejšo znano kovinarsko naselje Bakrarija na Balkanu, ki je staro 7500 let. Tam so talili bakreno rudo in oblikovali izdelke iz bakra.15 Kovinarsko naselbino, v kraju Pločnik, danes v Srbiji, so pred približno 6000 leti napadli nomadski plenilci, jo uničili in znanje prenesli v Sumerijo.15 Točno v tem času nastane sumersko mesto Uruk, znano kot "začetnik kovinarstva". Da so z obdelovanjem kovin prvi začeli Sumerci je torej laž.15 Znanstveniki vedo za te podatke, vendar vzdržujejo laž, ker jim resnica ruši celoten koncept.

 

Velika naselbina se je zaradi kovinarstva morala ustaliti na enem mestu. Te pa nikakor ni mogoče prehraniti z okoliškim lovom in nabiralništvom.15 Stalna naselbina in kmetijstvo gre skupaj tako, kot premikanje in nomadstvo.


Turški R1b nomadski klavci, ki so pred 4800 leti vdrli v Evropo, so imeli zaradi pravkar udomačenega konja pred Evropejci ogromno prednost v hitrosti premikanja. To prednost niso uporabili pozitivno, pač pa za množične masakre, torej za pobijanje Evropejcev brez vsakega vzroka. Ta genocid, v katerem so proto-Turki pobili brezštevilne Evropejce, Andrew Cury bralcem to predstavi z izrazom akrobatske veščine, v originalu acrobatic skills.13

 

Ti psihološko moteni osebki polni agresije in pohlepa so zaradi svojih grozot in razdejanja povzročili, da so se domačini iz zahodne Evrope razselili (emigrirali) proti vzhodu, proti Rusiji in naprej proti Iranu, Indiji in Kitajski.
 

 

Poboj in razselitev polovice Evropejcev National Geographic imenuje nomadske akrobatske spretnosti.; Genocide against Europeans and their migration National Geographic assign's as acrobatic skills.


Pobijanje Evropejcev, ki so jih zagrešili proto-Turki avtor imenuje "acrobatic skills".

 

 

Glede na časovno ujemanje teh evropskih pregnancev z vzponom Kitajske, ni težko sklepati, da so začetke kitajske kulture povzročili prev Evropejci. To še ni zadosti raziskano, a imamo nekatere drobce. Akupunktura se kot kitajska zdravilska metoda v Evropi uveljavlja od 17. stol. Toda od kod je prišla na Kitajsko? Akupunktura v Evropi je bila dokazano v uporabi že vsaj 2000 let preden je dokumentirana na Kitajskem, to je že najmanj 5300 let! Zakaj in kdaj je v Evropi utonila v pozabo, pa ne vemo.
 

Teorija izvora človeka iz Afrike (Out of Africa) se kot popolnoma preživeta in zastarela še vedno vsiljuje, kot edina mogoča, čeprav najnovejša odkritja vedno bolj jasno odstirajo, da je izvor človeka nekje v Evraziji in da je do selitve v Afriko prišlo pozneje.

 

V Afriki najdemo ljudi, ki imajo haploskupino A00. Ta je stara okoli 240.000 let, a ni prednica nobene druge sedanje skupine, kar pomeni, da je zaenkrat slepo črevo. Ljudje z drugimi A skupinami živijo le v Afriki in te niso predniki Evropejcev! V Evropi je nastala haploskupina BT pred 127.000 leti (Věstonice, Češka). Iz te je pred 88.000 leti nastala skupina B in se pred približno 84.000 (najpozneje 70.000) leti selila iz Evrope v Afriko.16,17,18

 

Ljudi z B haploskupino danes najdemo samo v Afriki, ker je v Evropi izumrla. Zaradi premikov prebivalstva iz Afrike proti Arabskemu polotoku in proti Evropi pred cca. 50.000 leti in nato spet nazaj, pa stvari niso tako pregledne in enostavne, kot si nekateri predstavljajo.

 

Najstarejši človečnjak, ki so ga našli naj bi bila Lucy, stara 3,14 mio. Našli so jo v Afriki. V Keniji pa so našli še fosilizirane odtise človeških stopal stare 1,5 mio let, ki imajo dejansko obliko sodobnega človeka.20
 

Izvor človeka v Afriki pa nikakor ne gre skupaj z najdbo iz kraja Trahilos na zahodu Krete. Gre za 5,7 mio let stare človeške stopinje. Imajo značilno človeško obliko, ki se precej razlikuje od opičjih (palec vstran). Poleg tega so nedavno v Grčiji in Bolgariji našli še 7 mio let stare človečnjake vrste Graecopithecus freybergi.21 V kraju Dmanisi v Gruziji pa so odkopali 2 mio staro okostje naših  V Porenju pa 9 mio stare človekovim podobne zobe.18

 

V Evraziji je bival skupni prednik Denisovca in Neandertalca, teh pa v Afriki ni bilo.18 V pogorju Sierra de Atapuerca na severu Španije so odkrili spodnjo čelust Homo antecessorja, staro več kot 1,2 mio let. Homo antecessor je skupni prednik neandertalca in človeka, ki je živel v zahodni Evropi (Španiji, Angliji in Franciji).22 Neandertalec izumrl pred 30.000 leti, s človekom se je vrsta ločila pred 360.000 leti.24 V izraelski kotlini so našli 200-400.000 let stare ostanke sodobnega človeka, kar na glavo postavi izvor človeštva v Afriki in starost vrste Homo sapiens na sploh.23 Da bi človek nastal v Afriki je trditev brez vsake znanstvene osnove!

 

Za globalizacijske strice zla pa resnica ni pomembna. Kar njim šteje je to, da želijo Evropejce pripraviti, da bi bili nekritično voljni sprejeti Afričane, češ, saj smo tudi mi prišli iz Afrike. Afričani, to so naši predniki, sprejmimo jih kot brate!

 

Ali ti isti mediji pišejo o genocidu nad belimi migranti v Afriko (16.-19. stol.)? Ali ti mediji pišejo, da pobijanje krščanskega prebivalstva, presega obseg preganjanja kristjanov v prvih stoletjih krščanstva? Ali nimamo več demokracije? Več kot očitno je, da mediji nimajo čistih namenov! Če nimajo dobrih, imajo zle namene.

 

Žal so v zlorabo znanosti vprežene celo organizacije, ki med ljudmi uživajo visoko stopnjo zaupanja glede strokovnosti, kot so National Geographic, univerza Harvard, idr. Ne moremo zaupati nikomur več, ki je okužen s sistemom zla!

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Evropa ni konkurenčna

 

Da bi Evropa lahko konkurirala Afriški invazivnosti, bi moralo danes v Evropi (brez Rusije, Ukrajine in Belorusije) živeti 10,7 milijard Evropejcev. Ja, prav ste slišali, skoraj 11 milijard. Tako močno so se namnožili črnci v mnogih afriških državah. Začetno stanje primerjave je leto 1900, saj so pred tem časom podatki ponekod nezanesljivi.

 

Za lažjo predstavo. Danes bi moralo v Sloveniji živeti 42 milijonov Slovencev. Lahko si predstavljate, koliko stanovanj, delovnih mest, hrane, cest, šol, itn. bi potrebovali ob taki rodnosti. Še preden bi uspeli zgraditi in urediti nekatere stare probleme, bi nov val invazivne rodnosti že požrl vsa prejšnja prizadevanja za normalizacijo. Totalna beda je v takih pogojih neizbežna.

 

Evropejci ne dojemajo, da je črnska psiha popolnoma drugačna. Nobene odgovornosti, nobenega načrtovanja, nobenega smiljenja ob trpljenju bede, ki so si jo sami povzročili. Za kontracepcijo ne marajo slišati (manj ljudi), medtem ko cepljenja proti malariji (več ljudi) ne odklanjajo! Kako to? Očitno se zavedajo povezave med kontracepcijo in manj otroki. Jasno se kaže, da se invazivno plodijo namerno in zavestno! Imajo pravico, da posledice svojih dejanj servirajo Evropejcem?

 

Tiste, ki so jih ujeli na čustva, kar ob bedi in lahoti sploh ni bilo težko, so v človečni želji, da bi pomagali, dali svoj denar, npr. za UNICEF. Kar je drobiža prišlo mimo vojske UNICEF-ovih birokratov in lokalnih afriških poglavarjev, je morda rešilo trenutno gorje. Evropa in vsi tisti, ki so plačevali svoj denar so pomagali, da se je prebivalstvo množilo, namesto da bi pomagali omejevati število rojstev in s tem odpraviti lakoto in bedo. Ti viški prebivalstva sedaj rinejo v Evropo. To je lep primer, kako se z dobrimi nameni povzroči gorje!

 

 

Prebivalstvo Rusije primerjava s stopnjo rodnosti v Afriki (Keniji), za leta 1900-2030; Russia's population comparing to African (Kenyan) fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev Rusije.8
Danes
bi moralo biti Rusov 2,34 milijarde,
če bi se plodili z enakim zanosom kot Afričani (Kenijci)!3

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Pogled v sedanjo prihodnost

 

Tisti, ki manipulirajo, se zavedajo resnice. Oni drugi, naivneži, ki sanjajo o integraciji naj povedo, koliko časa so Evropejci potrebovali, da so asimilirali Žide? Ker je mentaliteta enaka arabski, kaj lahko pričakujemo?

 

Dvomim, da je doslej več kot 100 Evropejcev dojelo, da se je vzorčni primer, kaj čaka Evropo, že odvijal v realnosti, pred našimi očmi. To je primer Kosova. Pred približno 100 leti je bilo število Srbov in Albancev enako. Poziv Muslimanom, naj se brezmejno množijo je zajel tudi kosovske Muslimane. Živeč v rodovni skupnosti slepo podrejeni sledijo pozivu poglavarja. Oporekanja ni. Evropejcem je ta neevropska, nomadska miselnost popolnoma nedojemljiva.

 

Albanci so se, kot del načrta stricev zla, invazivno namnožili preko vseh meja. Srbe so po njihovih besedah "premagali s kurcem". Marsikdo od tistih, ki so polni čustvenih kopren bi tej navedbi lahko oporekal, če se to ne bi že zgodilo in postalo dejstvo. Teorija zarote?

 

Lahko bi rekli, da je to njihov problem. Res je, če bi ostali doma in posledice svojih dejanj prevzeli nase. Vendar ne! Cela Evropa jih je polna. Razselili so se tudi v Slovenijo in tod zaradi neprilagodlivosti in zaplankanosti povzročajo ogromno problemov. Albanski emigranti niso podobni evropskim emigrantom, pač pa so tesno rodovno povezani in v stalnih tesnih stikih s Kosovom, kamor pošiljajo tudi svoj zaslužek. Lahko bi rekli, da so šli za Kosovo služit v tujino.

 

 

Prebivalstvo Kosova primerjava rodnosti med Srbi in Albanci, za leta 1900-2018 (Zmaga s kurcem); Population of Kosovo comparison of fertility rate between Serbs and Albanians, years 1900-2018 (Victory chievement with Dick)

 

Graf prikazuje število prebivalcev Kosova in razmerje med Srbi in Albanci.12
Lepo je razviden upad Srbov po balkanskih vojnah in

načrten razplod Albancev po 2. sv. vojni.

Politika "zmage s kurcem"

se izvaja tudi v Evropi !

Gre za kopijo delovanja,

ki se izvaja tudi pri Muslimanih in

Črncih, da bi v biološki vojni uničili Evropejce!

 

 

Kosovo je vzorčni primer zakaj se Muslimani tako bogato razplajajo celo tam, kjer ni zadosti naravnih pogojev za preživetje. Če bodo uspeli še naprej vdirati v Evropo, je jasno, da bodo Evropejce prej ali slej "premagali s kurcem" in jih iztrebili.

 

To se že dogaja v prestolnici Evrope, v Bruslju, kjer v porodnišnicah priveka na svet že več kot 50% muslimanov. Čez 20 let bodo začeli kot polnoletni prevladovati. Vračati jih je treba takoj! O mestu Marseille na jugu Francije bi težko rekli, da je to še francosko mesto. Ali je mogoče, da vsaj kak strokovnjak in državnik ni opazil, da je nekaj narobe? So res vsi v izsiljevalskih kleščah stricev zla?

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Od kod Albanci?

 

Albanci se razglašajo za staroselske Ilire. Iliri so res živeli na Balkanu, vendar je bilo to domorodno ljudstvo, Albanci pa so nomadski najemniki (nekaj 1000) iz konca Bizantinskega cesarstva. Poročila o Albancih so zelo, zelo pozna. Prvo listino najdemo šele v 14. stol. in potem se poročila vedno bolj pogosta. Albanci so v Evropi še poznejši prišleki kot Madžari. 

 

Nobenega dvoma ni, da gre za tuje nomadsko ljudstvo. O tipični nomadski naravi Albancev poročajo viri. Domačini so bili poljedelci, med katere so se pomešali Albanci. Obkoljeni od Albancev, so sčasoma tudi domačini prevzeli albanski jezik. Prvotni Albanci so tipično nomadsko plenilsko pleme, v običajih, obnašanju, po naravi, prehrani, delovanju, itn. zelo drugačni od poljedelskih Evropejcev.

 

Kdor ne verjame, da so Albanci v Evropi zelo pozni prišleki, pa lahko preizkusi turško politiko odnosa do zavojevanih domačinov na Balkanu. Ta razkriva, da se Turki v vero domačinov niso vtikali, zato je pravoslavje in katolištvo ostalo živo. Novo naseljeni in tisti, ki so jih Turki uplenili kot sužnje, pa niso imeli izbire. Morali so sprejeti muslimansko vero.

 

 

 

Verstva na Balkanu, pred in po turški okupaciji

 

 

Danes Albanci lahko naivneže "farbajo", da so potomci Ilirov. Turke, njihove sodobnike v 15. stol. pa niso prepričali. Turki so zelo dobro vedeli, kdo in od kod so Albanci. Ker Albanci niso bili domačini, pač pa novi naseljenci, so morali kot neavtohtoni prebivalci sprejeti muslimansko vero!

 

Kdo poreče, da so med Albanci tudi pravoslavni in katoliki. Res je, vendar se je treba tudi vprašati zakaj in slediti toku dogodkov. Domačini so imeli pravico ohraniti svojo vero. In so jo. Vero. Ker so se Albanci množili hitreje, so domačini sčasoma postali otoki sredi albanskega morja, ki so obkoljeni, skozi generacije prevzeli še albanski jezik.

 

V Albaniji najdete ogromno slovanskih ledinskih imen in tudi slovanskih besed v albanskem jeziku. O tem je pisal že Fran Miklošič. To vedo tudi Albanci, zato vse te sledi sistematično brišejo in jih nadomeščajo z izmišljeno albanskimi! Toliko o učinkih asimilacije tujcev. Ta gre v obratni smeri, da tujci neevropskega porekla asimilirajo Evropejce!

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Biološka vojna

 

Kosovo so muslimanski Albanci lahko zavzeli z načrtovanim invazivnim razplodom, ker so na tem ozemlju že bili. Arabcev in črncev pa v Evropi do nedavna ni bilo. Da bi strici zla dosegli načrtovan scenarij za uničenje Evropejcev (Kosovo že dokončana zgodba), je  potrebno Muslimane in Črnce šele navoziti po Balkanski poti in preko morja. Seveda je njihova naloga v Evropi, da se še naprej plodijo intenzivno.

 

Informacije o načrtih za preplavitev Evropejcev z Muslimani prihajajo iz različnih zanesljivih virov že vsaj 30 let. Viri so številni, vsi poročajo isto! Evropejci (politiki, mediji in državne inštitucije) pa tega ne jemljejo resno oz. ne morejo reagirati, ker so v kleščah zla.

 

Muslimani in Črnci so uporabljeni kot biološko orožje za uničenje Evropejcev. Naloga Evropejcev pa je, v kolikor se želijo rešiti te epidemije, da jo obravnavajo kot grožnjo najvišje stopnje. Postopati morajo tako kot se postopa v primeru napada z biološkim orožjem!!! Vsakršno vpletanje čustev, do sovražnika je v primeru, ko gre za preživetje, popolnoma nenaravno in do skrajnosti neodgovorno. Je že kdo slišal, da je bilo onkološkemu bolniku žal za invazivne celice, čeprav so tudi to celice, nekdaj del njega, človeka.

   
       

nazaj

      
      
       
       
  

Komu so Evropejci napoti?

 

Na koncu se postavi vprašanje, zakaj imajo sile zla tako rade Cigane, Črnce, Arabce in Muslimane, medtem ko Evropejce želijo uničiti?

 

Morda se odgovor skriva v tem, da je povprečni IQ belcev visok. Bolj ko gremo proti jugu, že v Evropi, bolj IQ pada. V nekaterih predelih Afrike je povprečen IQ tamkajšnje populacije na ravni debilov.

 

Kot lahko vidite iz zemljevida, je najnižji nivo IQ Evrope je na Balkanu (povprečje). Morda pa se beseda Balkan in balkanizacija ne uporablja čisto po krivici, kot oznaka za zaostalost in konfliktnost?! Morda je tudi kdo opazil, kako so nekateri Balkanci ponosni? Porodi se vprašanje, na kaj? Ponos je obratno sorazmeren z višino IQ in količino vedenja!

 

 

Zemljevid IQ stopenj po državah sveta.; World Map of IQ rate by countries.

 

Povprečna inteligenca ljudi po državah. Vsi ne dosegajo povprečja.
Meja debilov, strokovna oznaka v psihologiji, je pri 70.

 

 

S čim naj bi debili obogatili evropsko družbo in dvignili njen nivo? Modra to vedo levičarji, ki tako vdano oplajajo zlo. Kam pes taco moli, je jasno razvidno iz Venezuele, njihovega eldorada. Po zmagi levičarskih idej je tam zavladala lakota, nasilje, kaos in beda. Vse to so atributi zla, zrcalo levičarskega delovanja.

 

Zgovorne so visoke stopnje povezanosti nacionalnega IQ s stopnjo nezaposlenosti (r=076), revščine (r=0,63), kriminala (r=0,21–0,82), obsegom korupcije (med r=0,27-0,68). Tudi če tega ne bi potrdila ta študija, iz izkušenj vemo, da gresta kriminal in migranti s podpovprečnim IQ z roko v roki. Če bi mediji poročali resnico o kriminalu med debili in ljudmi z nizkim IQ-jem, pa bi se ljudje, tudi čustveno deviantni in pokvarjeni levičarji, že zdavnaj obrnili proti tistim, ki ne prinašajo nič boljšega od tega kar že imamo.

 

V Nigeriji je nekdaj živelo 15 mio ljudi in do danes so se namnožili na 200 mio. Napoved do leta 2050 kažejo, da se bodo namnožili na 338 mio. Nigeriji imajo IQ 67. Seveda ne vsi. Nekateri imajo IQ še nižji, gre za povprečje. Zdaj pa naj tisti, ki ima IQ nekaj višji pove, kako naj Evropo obogati 185 mio, ali čez 20 let celo 323 mio debilov (samo Nigerija)?! To je 60% Evropejcev.

 

Število izumov še bolj jasno kaže kje je problem stricev zla. Po pisanju Johna de Nugenta, katerega odstiranje dejstev je za sile zla tako moteče, da ga vsepovsod blokirajo, beli rasi pripada kar 97% vseh izumov. Črni, rumeni, rdeči in sivi pa le 3 % vseh izumov na svetu! Že vidim pametne, ki takoj pokažejo na "azijske tigre". Ja, super avte izdelujejo Japonci, ampak avto so iznašli Evropejci. Pa zračna blazina in navigacija, iznašli belci. Pa kaj vse delajo Kitajci a ne, same kopije. In veliki kitajski gradbeni podvigi. Pa kdo je iznašel gradnjo nebotičnikov, prednapetih mostov, itn.? Naštejte vse izume sodobne Kitajske.

 

Prebivalstvo Evrope (brez Rusije, Belorusije in Ukrajine) primerjava s stopnjo rodnosti na Kitajskem, za leta 1900-2030; Europe's population (without Russia, Belarussia, Ukraine) comparing to China's fertility rate, years 1900-2030

 

Graf prikazuje število prebivalcev Evrope (brez Rusije, Ukrajine in Belorusije).7
Danes
bi moralo biti Evropejcev 1,17 milijarde,
če bi v rojevanju sledili Kitajcem!5
Škoda, da tudi Evropa ni ubrala politike 1 otroka!!!

 

 

Globalizacijski strici zla imajo očitno radi debile in take, ki jih ne ogrožajo. Evropejci so kot kaže za njih prepametni in preveč sposobni organizatorji, ki jih lahko sklatijo iz satanovega prestola. Da bi prenehali izkoriščati druge in kar naprej umetno povzročati vojne pa ni upati, saj je brezmejna podlost in brezčutnost glavni vir njihovih prihodkov.

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

Kdo so strici zla?

 

Globalizacijske strice zla najdete po celem svetu, vendar so vsi povezani kot veriga in delujejo enotno, po diktatu enega samega vrha. Ta je zbran v krogih okoli Ameriške centralne banke (FED). To ni državna ustanova kot bi vsakdo sklepal, pač pa je organizacija v njihovi zasebni lasti, ustanovljena z namenom nadzorovati in usmerjati državni denar ZDA po njihovih "potrebah"! Poglejte sestavo FED, pa vam ne bo nič jasno. Kot že poudarjeno, delujejo dvojno. Lep obraz je za javnost, drug prikrit pa služi zlu. Kdo mislite, da lahko Angleško banko (Bank of England) spravi kadar hoče na kolena, ko oblast ne izvršuje njihovih diktatov?

 
Goyi so bili ustvarjeni, da nam služijo kot sužnji. (Midraš Talpiot 225)
Vsakemu je dovoljena uporaba laži in krive prisege,
da bi uničil goya.
 (Babha Kama 113a)
Število goymskih rojstev je treba množično zatirati. (Zohar II. 4b)
Ko bo prišel Mesija, bodo že vsi naši sužnji. (Erubin 43b)
Jezus je dejal, da so od svojega očeta, od satana. (Janez 8:44)

   
       

nazaj

      
       
       
       
  

ustvarjeno: 15.8.2019

 

Viri:

 

1 Podatki o rasti prebivalstva v Afganistanu
2 

Rast prebivalstva v Nigeriji

3 Podatki o rasti prebivalstva v Keniji
4 Statistika prebivalstva v Turčiji
5 Podatki o rasti prebivalstva na Kitajskem (išči Asia > China)
6  Popisi prebivalstva v ZDA
7  Podatki in napovedi o prebivalstvu celotne Evrope 1900-1950 in 1960-2050
8  Podatki in napovedi o prebivalstvu Rusije 1900-1950 in 1960-2050
9 Podatki in napovedi beloruskega prebivalstva 1900-1950 in 1960-2050
10 Podatki in napovedi o prebivalstvu Rusije 1900-1950 in 1960-2050
11  Podatki o rasti prebivalstva na Slovenskem (išči Europe > Slovenia)
12  Podatki o prebivalstvu Kosova 1910, 1921-2011, 2018 in emigracija ter za 1900 Detailbeschreibung des Sandzaks Plevlje und des Vilajets Kosovo (Mit 8 Beilagen und 10 Taffeln), Als Manuskript gedruckt, Vien 1899, 80–81

Podatki za prebivalstvo kosova, so najbolj problematični od vseh, vendar okvirno držijo. Za leta 1910, 1940 in 2000 ko ni bilo popisov so uporabljena povprečja predhodnega in naslednjega popisa. Pri Srbih za leto 1910 ni bilo mogoče uporabiti povprečja, ker je zelo veliko njih padlo v Balkanskih vojnah 1912-13, zato je bil za leto 1910 uporabljen indeks 1,1676 za Vranje. Za leto 1950 je uporabljeno povprečje popisov iz let 1948 in 1953. Podatki za albansko emigracijo iz Kosova so ocenjeni za glavne 4 države bivanja na 800.000, zato so končne številke gotovo še višje.

13  The first Europeans weren't who you might think, Andrew Curry National Geographic; David Reich paleogenetik, Univerza Harvard, poreklo
14  The first Europeans weren't who you might think, Andrew Curry National Geographic; David Reich paleogenetik, Univerza Harvard, poreklo; Scot.net (berlivejša oblika)
15  Marko Hrovat, Etimologija besed ruda, rudeča (barva), ruj, zarja, rujno, radič, Zbornik 12. mednarodne konference Izvor Evropejcev, Lublana: Jutro, str. 70-79
16  Anton Perdih, Izvor Slovencev in drugih Evropejcev, Lublana, Jutro 2016
17  Anton Perdih, Najnovejši podatki o preživetju človeštva, Zbornik 15. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, Lublana: Jutro, str. 37-40
18  Anton Perdih, e-sporočilo Afrika, 23. in 24.8.2019
19  Invazivna tujerodna Zlata Rozga uničuje domače rastje.
20  Odtisi človeških stopal, ŽIT,  junij 2009, str. 9
21  Fosilne človeške stopine, ŽIT, april 2018, str. 4
22  Najstarejši Evropejec, ŽIT, julij-avgust 2008, str. 7
23  Arabski izvor človeštva?, ŽIT, maj 2012, str. 9
24  Neandertalec in govor, ŽIT, marec 2008, str. 2
   
      

nazaj

     
     
     
     
     
  © zgodovina.eu  -  kopiranje vsebine brez dovolenja je prepovedana  
  Stran je bila nazadnje spremenjena 27.11.2019  
      
      
  

Web Analytics Made Easy -
StatCounter