Zgodovina Evrope

History of Europe

© zgodovina.eu

  RAZISKAVE  

JEZIK

  POLITIKA   MEDIJI   SORODNO  

Kontakt

         
         

Glavna stran

 

Prireditve in dogodki

   
         
         
         
   

Ciklus konferenc Korenine Slovenov

19. Mednarodna konferenca
Korenine Slovenov in Evropejcev
 

Spoštovani

 

Prišlo je do novih izjemno pomembnih odkritij na področju jeziko-slovja, zgodovine in etnologije. Širši laični in strokovni javnosti bodo prvič predstavljena spoznanja iz naslednjih področij:

 

Oznaka vojaka iz Šparte
Imena keltskih plemen
Etruščanski jezik… no, prvič po rimski okupaciji mu boste lahko ponovno prisluhnili
Venetska imena
Tro-božanstva Evrope
Kraljestvo Slovanov in njihovo ozemlje


Vabimo vas, da se udeležite 19. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, na kateri bodo avtorji osebno predstavili in pojasnili svoja odkritja. Lahko jim boste zastavili tudi vprašanja, na katera vam bodo z veseljem odgovorili.

 

 

Petek, 2. junija 2023, 9:00 - 15:45,

 

na ZOOM spletišču

 

Program

Vabilo

 

 

 

Podatki za ZOOM dostop:

https://us02web.zoom.us/j/83059402417??
pwd=dXJVZnpCSVNNZXZOOHhUMW5Gc2IzZz0

 

ID konference: 830 5940 2417
Geslo: 302660
 

Navodila za ZOOM dostop

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

The Etymology of the Word Jantar
 

 

Spoštovani

 

Vabimo vas na predstavitev nove knjige, ki nazorno pojasni pravi pomen 605-ih besed, njihov razvoj in povezave med njimi. Besede so hkrati pisno in pomensko povezane v enotno drevesno strukturo. To je v jezikoslovju novost. Začelo se je z besedo jantar. Zaradi avtorjevega načina dela, obširnega primerjalnega raziskovanja in preverjanja ozadja besed v številnih jezikih, pa se je raziskava razširila v globalno študijo.

 

   nakup lahko opravite od doma

 

edina te vrste na svetu

izjemno pomembna za svetovne jezike

razloženih je razloženih je 605 besed, kot so: želva, getto, glaž, echo, ignis, jäger, knap, ogenj, konoba, jebat, šlem, konj, škoromat, suebi, ketna, skaručna, klošter, pisk'r, maska, nest, skala, idr.

poveže vse besede, tako pisno kot pomensko, v soodvisno drevesno strukturo

z naravnim pristopom k umevanju besed ruši dogme "nomadskega" jezikoslovja

besede o katerih znanstveniki pišejo "izvor ni jasen" razloži jasno kot beli dan

z jezikovno arheologijo razkrije prvotni jezik Evrope

 

 

se vidimo

Četrtek 10.9.2020 ob 18:00,
v prostorih Trubarjeve hiše literature,

Stritarjeva 7, Lublana (50 m od Tromostovja)

 

Število mest je omejeno, zato prosimza najavo udeležbe na hrovatm@yahoo.com. Če vas zanima nakup knjige prosim to navedite.

 

Žal je nošenje mask obvezno tudi med predavanjem.

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

V slovo Antonu Mavretiču


21.11.2019 je umrl prof. dr. Anton Mavretič. Več kot 60 let živel in delal v ZDA. Deloval je na različnih priznanih inštitutih in univerzah v ZDA, nazadnje v Bostonu na Harvardski univerzi, kjer je bil direktor vesolskega centra. S svojim znanjem je mnogo prispeval k uspehu vesolskega programa Voyager in drugih. Njegova radovedna narava ga je, tudi po upokojitvi, vse do zadnjega vodila po poti delovanja za znanost in za dobro človeštva. Zadna leta je delal na patentu iz nanotehnologije.

Čeprav daleč od domovine ni nikdar izdal Slovencev in Slovenije, tako kot mnogi skvarjeni Slovenci na vodilnih položajih. Velik intelektualec kot je bi, je poleg svojega rednega dela vedno zavzeto deloval za slovenstvo in vedno priskočil na pomoč domovini. Bil je navdušen in predan podpornik projekta Korenine.

 

Nikakor ni mogel razumeti, da vojaška zmaga nad Srbi ni zadostovala zato, da bi se Slovenci očistili balkanskega zla. Kot nepresegliv poštenjak, ni zmogel dojeti razkoraka med formalnim in dejanskim stanjem v Sloveniji, tega da se je slovenska osamosvojitev v rokah janičarjev izjalovila v lupino, ki jo od znotraj razžira srbsko podzemlje skupaj s "slovenskimi" levičarskimi veleizdajalci, ki so slovensko ladjo zavozili v prorusko morje.

 

Usmerjevalni nagovor dr. Antona Mavretiča Slovencem za skupno delovanje za za dobro slovenstva ! vir

 

Anton, težko je na visokem položaju najti tako poštenega in zavednega Slovenca, ki bi bil vedno pripravlen pomagati svoji domovini in svojim rojakom. Pogrešali te bomo. Jekupetaris v večnosti.


Anton Mavretična podelitvi državnega odlikovanja 23.6.2015

 

Borut Pahor je prof. dr. Antonu Mavretiču leta 2015 namenil podeliti zlati red za zasluge. Po Kučanovi intervenciji, da dr. Mavretiču priznanja ne podeli (razlog predan slovenstvu), se je Pahor odločil, da dr. Mavretiču podeli le srebrni red za zasluge.

Ni odveč omeniti, da je družina Mavretič nesebično gostila Ano Kučan pod svojo streho v Bostonu ter ji nudila varno zavetje, hrano in moralno podporo v času, ko je v ZDA študirala arhitekturo. Kljub temu, da mu je Kučan v zameno namenil do skrajnosti pokvarjeno in sprevrženo dejanje bi ga prof. dr. Anton Mavretič, v svoji nepobolšlivi dobroti, le težko imenoval garjava veleizdajalska podgana, ali sprevržena psihopatska pra...

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

Ciklus konferenc Korenine Slovenov

17. Mednarodna konferenca
Korenine Slovenov in Evropejcev

 

 

Spoštovani

 

Vsi vemo, da so arheološke, zgodovinske in jezikoslovne razlage naše preteklosti včasih v nasprotju z nekaterimi znanimi ali na novo odkritimi dejstvi. Pogosto se zgodi, da jasne razlage ne sprožijo revidiranja zastarelih in preživetih znanstvenih dogem.

 

Razlog mnogokrat ne leži v strokovnosti, pač pa v tem, česar nas uči prav zgodovina in sicer, da se tistim, ki se usidrajo v sedlu oblasti, čas ustavi. To pomeni, da je največji problem znanosti človek, ne pa tehnologija ali znanje.

 

V zadnjem času se je izkazalo, da DNK-rodoslovje in poglobljene raziskave jezika, s poudarkom na vseevropski etimologiji, čedalje bolj najedata sprejete znanstvene dogme.

 

Če želite izvedeti več o novih znanstvenih odkritjih in o novem Zborniku št. 15., vas vabimo, da se udeležite 17. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, ki bo potekala v

 

Četrtek, 7. junija 2018, 13:50 - 17:00,

Kongresni trg. 8, Lublana

v dvorani Slovenske matice,1. nadst.

Program

Vabilo

Zemlevid

 

**************************************************************

 

Conference Series Origin of Slovenes

 

17th International Conference
Origin of Slovenes and Europeans

 

 

Dear Sir / Madam

 

We all know that archeological, historical and linguistic interpretations of our past are many times in contradiction with already known or newly discovered revelations. Indubitable understanding of the obsolete and outmoded scientific dogmas, frequently do not lead to theirs revision.

 

The reason for conservative behavior usually does not lay in the lack of expert knowledge, but, what history teaches us well, in the cessation of time that is practicing by the ones who occupy positions. Therefore, the main problem of science is not technology or knowledge, but human!

 

During the last years, the genealogy and detailed linguistic studies, especially etymological revelations, based on comparison of the European languages, undermine the static dogmas more and more.

 

If you would like to hear more about new scientific discoveries and about new Proceedings No. 15, then you are invited to take a part of the 17th International Conference Origin of Slovenes and Europeans, which will be held on

 

Thursday, 7th of June 2018, 13:50 - 17:00,

Kongresni trg 8, Ljubljana

in the hall of Slovenska matica, 1. nadst.

Programme

Invitation

Map

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

Spoštovani

 

Vabimo vas na zanimivo predavanje Spregledana stara slo-venščina, kjer bo prikazan razvoj slovenske besede skozi stoletja. Bežno bodo predstavljeni tudi zapisi stare slovenščine, ki gredo ob bok Brižinskim spomenikom, a so v javnosti še popolnoma neznani. Na predavanju boste slišali tudi razlago evro-azijske besede slon. Več o stari slovenščini in drugih zanimivostih boste lahko prebrali v zadnjem, 14. Zborniku, ki se še ni niti dobro ohladil od tiska.

 

Torek, 4. aprila 2017, ob 17:00,

Trubarjeva hiša literature

Stritarjeva ul. 7, Lublana

(30 m južno od Tromostovja)

   
         

nazaj

       
         
         
         
     

Ciklus konferenc Korenine Slovenov

15. Mednarodna konferenca
Korenine Slovenov in Evropejcev
 

Spoštovani

 

Novi podatki o moških in ženskih haploskupinah, ki so jih v začetku maja 2016 na podlagi obširnih genskih raziskav objavili Fu in sod. kažejo, da je Evropa poseljena bistveno dlje kot smo mislili do sedaj. Evropski haploskupini sta prednici vseh sedanjih izven-afriških in marsikatere sedaj afriške haploskupine.

Keltski jezik se je do sedaj povezoval z nekim izumrlim jezikom, ki naj bi se deloma ohranil v t.i. otoški keltščini. Podatki najnovejših raziskav pa kažejo, da se keltski jezik še danes govori v osrčju Evrope. Najbolj presenetljivo pa je to, da se je keltski jezik po 2500 letih tako malo spremenil, da ga govorci pristnega slovenskega narečja še vedno lahko razumejo brez tolmača. Da gre za pravilno razlaganje keltskih napisov med drugim potrjuje tudi enako dvojezično besedilo, zapisano na latinsko-keltskem mejniku.

Venetski jezik je raziskovalo že mnogo strokovnjakov, vendar neuspešno. Da niso problem venetske črke, pač pa razumevanje le teh, pokaže dejstvo, da znanstveniki niso uspeli razvozlati niti venetskega napisa, zapisanega v latinskih črkah. Ta venetski napis je sedaj razvozlan, vključno z besedo jekupetaris, z njim pa se je odprla pot tudi k razumevanju vseh ostalih venetskih napisov.

Podobno kot keltski in venetski napisi, potrjuje stanovitnost evropskega prebivalstva tudi bolgarski napis prvomai in napis na jantarju iz Bernstorf. Za konec pa je obširno razložena še etimologija besede jantar, ki postavlja v dvom dosedanje teorije o prvenstvu jezika na območju Baltika.

Če želite izvedeti več o teh veličastnih odkritjih vas vabimo, da se udeležite 15. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, ki bo v

 

Četrtek, 2. junija 2016, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

Program

 

**************************************************************

 

Conference Series Origin of Slovenes

 

15th International Conference
Origin of Slovenes and Europeans

 

 

Dear Sir / Madam

 

The latest data about male and female haplogroups, which were announced at the beginning of May 2016 by Fu at al., are based on extended genetic research. New data show that the Europe was settled much earlier than we thought till now. European haplogroups are predecessors of all present Eurasian haplogroups and also many of the present African haplogroups.

Celtic is considered to be an extinct language, which would have been preserved in the so-called Insular Celtic languages. The latest data clearly show that the Celtic language is still in use in the Central Europe, as one of the living languages of the present time. The most surprising fact about the Celtic language is that it has been preserved almost unchanged during the last 2500 years, so that the speakers of some present Slovene dialects can understand it without any special explanation. The correct understanding of the Celtic inscriptions is proven not only by semantics, but also by the bilingual Latin-Celtic boundary inscription.

The Venetic language was studied unsuccessfully by many scholars. Even the Venetic inscription written in Latin script has not been explained correctly. So, it is now clear that the problem is not in the Venetic script, but in the correct understanding of the script in all details. The Venetic inscription is now explained, including the word ‹jekupetaris›. In that matter, all other Venetic inscriptions are on the way to be explained correctly.

Besides the related Celtic and Venetic inscriptions, the continuity of European inhabitants is proven also by the inscription Prvomai from Bulgaria and the inscription on amber from Bernsdorf. The last contribution of the conference will reveal the etymology of the word ‹jantar› (amber) in details, which points out a doubt about the belief that the proto-Baltic language was spoken in the Baltic area.

If you would like to hear more about mighty discoveries, you are invited to take part at the 15th international topical conference The Origin of Slovenes and Europeans, which will be held on

 

Thursday, 2nd of June 2016, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

 

Programme

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

Ciklus konferenc Korenine Slovenov

14. Mednarodna konferenca
Izvor Slovenov in Evropejcev
 

Spoštovani

 

Jezik Retov je živ! Prvič po 2500 letih lahko ponovno poslušamo in razumemo retijščino. Iz redkih pisnih ostankov je mogoče razbrati številne dosedaj zakrite zanimivosti o življenju Retov, o njihovem verovanju in dojemanju sveta. Izkazalo se je, da so pisna pravila retijščine drugačna, kot so domnevali strokovnjaki. Oznakam ob besedilu in usmerjenosti črk so dali premalo pomena. Odkritih je nekaj novih palindromov. V nasprotju s splošnim prepričanjem, kaže, da so bili Reti in sosednja ljudstva monoteisti. Njihovo najvišje božanstvo je bila boginja RI. Izjemno in nepričakovano odkritje bo nedvomno vplivalo na evropsko jezikoslovno in zgodovinsko znanost.

 

Če želite izvedeti več o tem veličastnem odkritju, o evrazijski besedi slon, o novih pogledih na venetski in etruščanski jezik ter o vendskem jeziku v antični galščini, vas vabimo, da se udeležite prve javne predstavitve Evropi in svetu, ki bo v

 

Četrtek, 4. junija 2015, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

Program

 

**************************************************************

 

Conference Series Origin of Slovenes

 

14th International Conference
Origin of Slovenes and Europeans

 

 

Dear Sir / Madam

 

The Raetic language lives! For the first time after 2500 years, we are capable to listen and to understand the Raetic language again. From the sparse inscription remnants, it is now possible to understand many interesting details about the life of the Raeti, their religion and their understanding of the world. Results of the study shows that the Raetic writing rules are much different from those the scholars believed in. They dedicated too little attention to the different marks by the text and direction of letters. Some new palindromes have been discovered. In contrary to general belief it seems that religion of the Raeti and neighbor nations was monotheistic. Their worshiping had been devoted to the highest goddess RI. The great, yet unexpected revelation should change the view to the European linguistic and historical science.

 

If you would like to hear more about that mighty discovery, about trans-Eurasian word slon, about the new aspects to the Venetic and Etruscan language and yet about Wendish language in ancient Gaul, you are invited to take part in the first public revelation to the Europe and to the World, which will be held on

 

Thursday, 4th of June 2015, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

 

Programme

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

Spoštovani!

 

Z veseljem vam sporočamo, da je pravkar izšel Zbornik 12. mednarodne konference - Izvor Evropejcev. Vabimo vas na predstavitev vsebine Zbornika, ki jo bosta predstavila Marjan Moškon in Marko Hrovat, Predsednik organizacijskega odbora konference.

 

Četrtek, 11. decembra 2014 ob 17:00,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

 

Program podrobno

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

Ciklus konferenc Korenine slovenskega naroda

Conference Series Origin of Slovenes

 

12. Mednarodna konferenca – Izvor Evropejcev

12th International Conference - Origin Of Europeans

 

 

Četrtek, 5. junija 2014 od 8:30 - 16:00, Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

 

Program - Programme:

8:00 - 9:00

Prijava udeležencev / Registration

9:00 - 9:15

Otvoritev in pozdravi / Opening and welcome speeches

Duša Krnel Umek

9:15 - 10:15

Preučevanje slovenskega staroselstva v 19. stoletju

Duša Krnel Umek

Analiza Y-DNK haplotipov Slovencev

Darko Vrečko, Marjeta M. Vakar

10:15 - 10:30

Odmor / Time break

10:30 - 12:00

Kdo so Slovani?

Marjan I. Moškon

Resnica o izvoru Hrvatov

Marko Hrovat

Razprava / Discussion

12:00 - 14:00

Kosilo / Lunch

14:00 - 16:00

Najstarejši pisani slo-venetski spomenik
Preprosti, znanstveno nezahtevni dokazi o staroselstvu Slovencev v Evropi

Eric Tomas
de Saint Maur

"SLON" in the Language of Mammoth Hunters

Petr Jandáček

Bosanska dolina piramid

Rafael Vončina

Razprava / Discussion

 16:00

Zaključek konference / Closing of the Conference

Duša Krnel Umek

Program podrobno 

   
         

nazaj

       
         
         

 

       
     

Spoštovani!

 

Od nas je odšel p. Ivan Tomažič, domoljub, dobrotnik naroda in pionir preučevanja in zagovarjanja avtohtonosti Slovencev.

 

Sodelavci projekta »Korenine slovenskega naroda« in

»Raziskovanje evropskega staroselstva« prirejamo

 

žalno sejo

In memoriam p. Ivan Tomažič
 

v četrtek, 6. marca ob 18. uri,

v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa,

Cankarjeva ulica 1/4, Lublana.

 

Delo in pomen našega velikega vzornika in njegov doprinos k spoznavanju najbolj zgodnje zgodovine slovenskega naroda bodo predstavili:

 

Prof. dr. Anton Perdih

Prof. dr. Anton Jeglič

Dr. Duša Krnel Umek

Andrej Rant, dr. dent. med.

Dr. Jože Rant st.
 

 

Vljudno vabljeni!
 

 

 

 

 

Umrl je pater Ivan Tomažič.

Pogreb bo 26. februarja 2014 ob 14:00 v Pregarjah pri Ilirski Bistrici.

 

 

 

V Domu za ostarele občane v Ilirski Bistrici, se je 22. februarja, v 95. letu ustavilo srce patra Ivana Tomažiča, velikega Slovenca. V sredo, 26. februarja 2014, bo od 9.00 do 14.00 ure ležal v cerkvi na Pregarjah pri Ilirski Bistrici. Ob 14.00 bo pogrebna maša, ki jo bo vodil upokojeni škof msgr. Metod Pirih. Po maši bo sledil pogreb na domačem pokopališču.

 

 

 

 

Njegova življenjska pot

 

Rodil se je 17.6.1919 na Pregarjah v Brkinih. Ko je imel 5 let mu je oče umrl zaradi posledic 1. svetovne vojne. Trije majhni otroci so ostali brez očeta. Pomanjkanje denarja so krojila njegovo usodo. Pri dvanajstih letih je bil sprejet v gimnazijo blizu Rima. Zaradi nevarnosti 2. svetovne vojne je bogoslovni študij končal v Španiji in bil posvečen za duhovnika. Po koncu vojne je spet prišel v Rim, leta 1954 pa so ga premestili na Dunaj, kjer je preživel večino življenja.

 

Vedno se je trudil pomagati mladim. Odločil se je za gradnjo slovenskega doma Korotan na Dunaju, ki je po večletni gradnji in veliko težavah, še zlasti finančnih, odprl vrata leta 1966. Dom je bil sicer namenjen predvsem slovenskim študentom iz avstrijske Koroške, toda Tomažič je vanj od začetka sprejemal tudi študente in raziskovalce iz Slovenije, tako da je postal osrednja slovenska ustanova na Dunaju, kjer so se zbirali in srečevali na Dunaju živeči in delujoči slovenski študentje in izobraženci iz avstrijske Koroške, Slovenije in drugod iz zamejstva.

 

Vprašanje izvora Slovencev ga je begala že od mladih let, saj v številnih pregledanih knjigah pravega odgovora ni našel, zato je sam začel iskati odgovor. Najprej je prišel do spoznanja o lažeh, da so Slovenci prišli v 6. stoletju izza Karpatja. Z nadaljnjo raziskavo pa spoznal, da so Slovenci domorodno ljudstvo, njihov jezik pa je nastal z mešanjem Venetov iz Lužiške kulture kulture, ki so širili svojo novo kulturo žarnih grobišč. Slovenščina pa dokazana tudi s številnimi venetskimi napisi.

 

To dognanje je začel širiti v časopisih in knjigah s pomočjo študenta Jožka Šavlija in pisatelja Mateja Bora. Preplavil je slovensko znanje z novimi spoznanji. Prva knjiga, Veneti, naši davni predniki, ki je bila prevedena v nemščino in angleščino. Sledilo je več knjig, zbornikov, brošur, časopisnih člankov in nastopov v slovenščini in nemščini. Ni pretirana trditev, da je prav Ivan Tomažič s svojima tesnima sodelavcema, sprožil iskro slovenske osamosvojitve.

 

Še za časa njegovega življenja so uničili njegov prvi projekt Korotan. Kot duhovnik namreč ni mogel biti njegov lastnik, zato ga je predal Mohorjevi družbi, ta pa ga je pred leti najprej spremenila v hotel, nato pa prodala. Zadnje desetletje si je zaman prizadeval, da bi Korotan ohranil poslanstvo, ki mu ga je sam dal ob ustanovitvi.

 

Njegov drugi projekt, prodor resnice o izvoru Slovencev, je že takoj v 80-ih letih prišel v nemilost srbske Udbe in njene slovenske izpostave, ki je v 90-ih, tudi s pomočjo leve politične opcije, popolnoma blokirala vsakršno razširjanje novega spoznanja preko šolstva in medijev, desetletje pozneje pa je ta preko vzvodov v medijih, politiki, šolstvu in preko številne mreže svojih sodelavcev, začela slovensko narodno zavest razglašati za nacionalizem in nacizem ter je panterja, zaščitni znak karantanskih Slovencev razglasila za neonacistični simbol in ga po ustaljenem vzorcu medijski diskreditacije in blatenja začela preganjati. Šolstvo pa prefinjeno in prikrito, a vse bolj in bolj odkrito, vzgaja mladino v slovenski ne-zavesti in v nestrpnosti do vsega slovenskega.

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na večer z

Janezom Bizjakom

 ki ga bo sestavljalo predavanje

 

PRVI PREBIVALCI V VISOKOGORJU

 

in predstavitev njegove knjige

 

OSTALINE MEGALITSKE

KULTURE V SLOVENSKIH ALPAH

 

 

Predstavitev bo

v četrtek 12. decembra 2013 ob 18. uri,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

Predstavitev bo vodil

dr. Jože Rant.

Veselimo se Vašega obiska.

 

 

 

 

Po sledeh kamenodobnih lovcev pred 12.000 leti, prvih pastirjev in pozabljenih rudarjev ter spregledanih megalitskih struktur; poljudna predstavitev 17-letnih raziskav in preučevanja neznane in nepriznane zgodovine poselitve naših gora. Kdo so bili naši prvi in najbolj pristni gorjanci, ki so poleti stalno živeli, delali in se preživljali v slovenskih gorah? Pred 12.000 leti so to bili prvi kamenodobni lovci. Za njimi so pred 5.000 leti prišli prvi pastirji, pred 3.500 leti pa prvi nabiralci rud, v naši zgodovini prezrti in pozabljeni rudarji. Sledovi njihovega dela in ostaline njihovih bivališč odkrivajo nova poglavja v doslej neznani zgodovini slovenskih Alp.

 

Skupina zanesenjakov, ki niso verjeli tedaj ustaljenemu prepričanju, da pred letom 1500 v naših gorah ni bilo pomembne zgodovine, se je maja 1996 pod vodstvom etnologa dr. Toneta Cevca ter arheologa dr. Ivana Turka zbrala na opuščeni planini Na Stanu pod Jermanovimi vrati in našla prve sledi antičnih pastirjev. Zatem smo, opogumljeni z najdenimi snovnimi dokazi, v Julijskih in Kamniško Savinjskih Alpah 17 let iskali prve pastirje, našli pa vedno več ostalin dela prvih rudarjev, ki so od železne dobe pred 2800 leti do zadnjih stoletij novega veka prekopavali in spreminjali površje v visokogorju slovenskih Alp. Arheološke raziskave v visokogorju in presenetljive najdbe darovanih (votivnih) predmetov odstirajo tudi vpogled v stara verovanja, mitološko izročilo in legende.

 

Megalitska kultura, bolje rečeno, megalitski kulturni fenomen ali tradicija velikih kamnov, postavljenih v ravnih linijah, v krogih in ovalih ali na videz neurejeno razmetanih v namensko urejenem neredu, je posebnost, ki je v času od 3.500 do 1.500 let pr. Kr. zaznamovala številne evropske in neevropske dežele. Daljne odmeve megalitske kulture lahko zasledimo tudi na nekaterih značilnostih slovenske kulturne in mitološke krajine. Kamen, skala in gora, predvsem sveta gora, ter predkrščanska verovanja o nadnaravni moči in svetosti kamnov nenavadnih oblik so posebno poglavje v našem ljudskem izročilu.

 

Med megalitskimi spomeniki izstopajo kamniti ali megalitski krogi. V slovenskih Alpah je doslej najbolj znan krog pod Krnom ali podkrnski krog. Razumevanje megalitskih krogov ni razložljivo z današnjim načinom razmišljanja, zato so interpretacije o namenu postavljanja ogromnih skalnih blokov v krožne in ovalne oblike na posebej izbranih mestih ter na skritih ali odmaknjenih krajih zelo različne in nasprotujoče. Nobenih pisnih dokazov nimamo za svoje domneve o tem, da se je znotraj krogov dogajalo nekaj svetega, posvečenega in le redkim izbrancem dosegljivega. Samo slutimo lahko, tako kot Arhimed, in zato verjamemo, da je bilo res tako.

 

 

 

O predavatelju

 

Janez Bizjak, arhitekt, urbanist, oblikovalec, naravovarstvenik in publicist.

 

V avstrijski visokogorski šoli je opravil izpit za gorskega vodnika ter leta 1978 organiziral in vodil prvo slovensko alpinistično odpravo na Grenlandijo. Po univerzitetni diplomi je 15 let delal v gospodarstvu in leta 1980 je prejel nagrado Prešernovega sklada za arhitekturo. Od leta 1992 do oktobra 2005 je bil direktor Triglavskega narodnega parka.

 

V Mednarodni komisiji za varstvo Alp, CIPRA, je aktivno sodeloval pri pripravi Alpske konvencije. Med letoma 1992 in 1994 je bil predstavnik PZS v MPC (Mountain Protection Commission) pri mednarodni zvezi planinskih organizacij UIAA. V obdobju 2000–2005 je bil podpredsednik ALPARC, Mednarodne zveze zavarovanih območij Alp, še vedno pa je dejaven v organizaciji Pro Vita Alpina International.

 

Zadnja leta intenzivno raziskuje zgodovino rudarjenja v visokogorju Julijskih in Kamniško Savinjskih Alp od prazgodovine do zgodnjega novega veka ter megalitske ostaline v Sloveniji.

 

Avtorska dela:

Gore pod polnočnim soncem (1981, knjiga o Grenlandiji), besedilo za monografiji Triglavski narodni park (1995) ter Trenta in Soča (1996), knjigi Zavarovana območja v Sloveniji (2008) in Alpska konvencija (2009), besedilo za Lenarčičevo monografijo o Alpah Alpe, kot jih vidijo ptice (2009 in leta 2010 nagrajena na mednarodnem festivalu gorniških filmov in literature v kanadskem mestu Banff kot najboljša knjiga o gorah), razstava o Sloveniji Voda, naše upanje, predstavljene v Franciji leta 2008 in 2009, v Belgiji 2010, v New Yorku 2010 in v Berlinu 2011 ter knjiga Ostaline megalitske kulture v slovenskih Alpah (2012).

   
         

nazaj

       
         
         
         
   

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige

 

Izvor Slovencev in drugih Evropejcev

dr. Antona Perdiha

 

 

 

 

Predstavitev bo

13. novembra 2013 ob 18. uri, Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

Predstavitev bo vodil

dr. Jože Rant.

Veselimo se Vašega obiska.

 

 

 

Zadnjih trideset let spet potekajo razprave o tem ali smo Slovenci na svojih ozemljih prvotni prebivalci ali pa so se naši predniki priselili sem izza Karpatov v 6. stoletju. Take razprave niso nekaj novega, saj so potekale že v 19. stoletju in so izzvenele po 1. svetovni vojni. V začetku prejšnjega tisočletja so nedvoumno vedeli, da živimo Slovenci na svojih ozemljih že od nekdaj in to vedenje se je nadaljevalo do prevlade naselitvene teorije v akademskih krogih. Domneva o kasnem prihodu z vzhoda se je pojavila pred okoli 500 leti ob tedanjem razumevanju antičnih spisov in so jo počasi razvijali do trditve o prihodu iz Pripjatskih močvirij. Že pred tridesetimi leti so tvorci Venetske razlage o izvoru Slovencev pokazali, da je razlaga o prihodu izza Karpatov le domneva, ki nima neposredne opore v znanih virih in temelji le na razlagah nekaterih opisov dogajanj v nekaterih virih. Nasprotno pa da ima védenje o prvobitnosti Slovencev neposredne podatke v zgodnjih virih.

 

V zadnjih petih letih so na podlagi rezultatov genetskih raziskav razvili novo vejo genetike - DNK rodoslovje, katere rezultati dajejo podatke, ki v mnogočem pojasnjujejo izvor raznih evropskih ljudstev, njihove selitve in razvoj. Ti podatki pojasnijo veliko doslej neznanih ali spornih stvari in temu je posvečen del te knjige.

Ob tem se lahko vprašamo, ali so morda naši zgodovinarji, ki zagovarjajo domnevo o zgodnjesrednjeveškem prihodu naših prednikov izza Karpatov, zgrešili poklic, jim bije zadnja ura, jih čaka propad?

 

NIKAKOR!

 

Čaka jih le nujnost opustitve preživelih paradigem in zamenjave z novimi, boljšimi.

V tej knjigi so zbrani novi podatki, ki bodo podlaga nove paradigme, katere zasnove so tu predstavljene.

 

 

 

Naročila:
Jutro d.o.o.

Črnuška c. 3

1001 Lublana (p.p. 4986)

 

tel: 01/561-72-30, 041/698-788, 051/667-488

faks: 01/561-72-35
E-pošta:
info@jutro.si

Knjiga je naprodaj v večjih knjigarnah.

Cena z DDV 24,90 €.

   
         

nazaj

       

 

       
         
         
   

Predavanje avtorja knjige v nastajanju

Sloveni a slovenky, kde sme sa vzali?

dr. Cyrila A. Hromnika

 

Predstavitev bo

 

 5. junija 2013 ob 16:00, Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

 

Predavanje dr. zgodovine delujočega v Cape Townu,

ki pride v Slovenijo predavat za to priložnost iz Južne Afrike.

 

 

Nekaj osnovnih podatkov o dr. Cyrilu A. Hromniku:

Dr. Cyril A. Hromnik se je rodil 19. svečana/februarja 1942 v Spišu na Slovaškem. Po zaključeni gimnaziji v Spiški Novi Vesi, je študiral afriško zgodovino na katedri za orientalistiko ter portugalščino in iberijsko zgodovino na Filološki fakulteti Karlove univerze v Pragi. Po Praški pomladi, ko so sile Varšavskega pakta okupirale Češkoslovaško, je emigriral v ZDA. Tam je študiral zgodovino Afrike, Južne Azije ter Latinske Amerike na Univerzi Siracusa, kjer je tudi doktoriral. Nato se je preselil v Južno Afriko, kjer je predaval na zgodovinski katedri Univerze v Cape Townu

 

Ukvarjal se je z zgodovino številnih dežel – Indije, Indonezije, Etiopije, Sri Lanke, Tajske, Singapurja, Hong-Konga, Kenije, Mozambika, Angole, Liberije, Slonokoščene obale, Gane, Izraela, Portugalske, Španije, Francije, Poljske, Češke, Nemčije, Irske, Kanade, Zimbabveja, Namibije in Slovenske. Napisal je štiri obsežne monografije ter številne znanstvene in poljudne članke.

 

V zadnjem obdobju je razvil izvirno teorijo o srednjeevropski domovini Slovenov, ki obsega v glavnem širši javnosti neznano slovensko zgodovino v rimski dobi in v predrimski bronasti dobi. Letos naj bi izšla njegova monografija z naslovom Sloveni in Slovensko, ki bo obsegala obdobje od 3200 let prKr, do leta 907 poKr (do prihoda Madžarov.

   
         

nazaj

       

 

       
         
       
   

Ciklus konferenc Korenine slovenskega naroda

Conference Series Origin of Slovenians

 

11. Mednarodna konferenca – Izvor Evropejcev

11th International Conference - Origin Of Europeans

 

 

31. maja 2013 od 8:00 - 10:30, Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

 

Program - Programme:

 

8:00 - 8:10

Otvoritev in pozdravi – Opening and welcome speeches

Vinko Vodopivec

8:10 - 8:50

Hierarhično grupiranje podatkov o pogostosti glasov v starih jezikih

Anton Perdih

Zbir etruščanskih napisov, delitev, prevod in slovar

Vinko Vodopivec

Zbir umbrijskih napisov, delitev, prevod in slovar

Vinko Vodopivec

Zbir samnitskih napisov, delitev, prevod in slovar

Vinko Vodopivec

8:50 - 9:20

Razumevanje etruščabskega napisa tle 899

Valery Osipov

Izvor besede koledar

Zoran Siriški

Linear-a napisi ii.1, ii.2 iz palače Knosos

Giancarlo Tomezzoli

O stari slovenščini

Marjan I. Moškon

9:20 - 10:00

Slovenci, sloveni, slovenski in Slovenija v dveh starih kronikah panonskih Slovencev

Andrej Šiško

Sloveni a slovenky, kde sme sa vzali?*

C. A. Hromnik

Etimologija besed črepinje, trebiti, trebuh, čreva, cev in červena

Marko Hrovat

Etimologija besed ruda, rudeča, ruj

Marko Hrovat

10:00-10:30

Splošna razprava, General discussion

 

 

 

 

Po predstavitvi zgoščenih povzetkov in formalnem zaključku konference bo sledila podrobnejša predstavitev nekaterih prispevkov.

 

31. maja 2013 od 14:00 - 18:35, Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

 

Program:

 

14:00 - 15:50

1. O stari slovenščini

Marjan I. Moškon

2. Etimologija besed črepinje, trebiti, trebuh, čreva, cev
    in červena

Marko Hrovat

3. Slovenci, sloveni, slovenski in Slovenija v dveh starih
    kronikah panonskih Slovencev

Andrej Šiško

15:50 - 16:20

    Odmor

 
16:20 - 18:05

4. DNA genealogy and linguistics. A new Migration/
    Linguistic/Settlement paradigm for ancient Europe

Giancarlo Tomezzoli
Anatole A. Klyosov

5. Etimologija besed ruda, rudeča, ruj

Marko Hrovat

6. Sloveni a slovenky, kde sme sa vzali?,
    prispevek bo povzel Andrej Šiško

C. A. Hromnik

18:05-18:35

   Splošna razprava

 

   
         

nazaj

       
         
         
         
         
    © zgodovina.eu  -  kopiranje vsebine brez dovolenja je prepovedana    
    Stran je bila nazadnje spremenjena 30.05.2023